Od początku bieżącej kadencji złożyłem 10 interpelacji i uzyskałem na nie odpowiedzi. Kilka spraw zostało wyjaśnionych, inne dopiero nabierają swojego biegu.

Jedna z pierwszych interpelacji dotyczyła spraw związanych z drogami na Jędrzychowie. W chwili obecnej trwają pracę projektowe budowy nowej drogi z
Budżetu Obywatelskiego 2019, ul. Jaśminowa i Kalinowa. Trwa też przekładanie błędnie wykonanego wodociągu.

Kolejna interpelacja dotyczy dofinansowania projektów inwestycyjnych zadań z
Budżetów Obywatelskich, które przekraczają zaplanowany budżet. Uzyskana odpowiedź wyklucza dodatkowe wsparcie takich zadań. Po analizie dotychczas zrealizowanych zadań w ramach Budżetów Obywatelskich praktyka ta nie zawsze jest stosowana. Szczegółowe informacje można odnaleźć w BIP ZG w odpowiedzi na zapytania innych radnych.

Następna interpelacja jest wnioskiem o powołanie specjalnej komisji weryfikacyjnej do oceny złożonych projektów budowlanych z Budżetów Obywatelskich pod względem zastosowanych materiałów i technologii budowlanych. Zadaniem komisji ma być korekta złożonych przez mieszkańców wniosków na etapie ich zgłoszenia. Pozwoli to na właściwy doboru materiałów budowlanych i uchroni przed błędami wykonawczymi oraz przekroczeniem planowanego budżetu. Odpowiedź na interpelacje jest nie na temat.

Jedną z najważniejszych spraw do załatwienia na osiedlu Jędrzychów jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8. W treści interpelacji zaproponowałem rozbudowę szkoły polegającą na dobudowanie nowego skrzydła na sąsiedniej działce. W odpowiedzi uzyskałem informację, że planowana jest rozbudowa polegająca na dobudowaniu kolejne kondygnacji, która ma zapewnić potrzeby osiedla.

W następnej interpelacji złożyłem wniosek o przeznaczenie terenu obok cmentarza przy ul. Kąpielowej pod boisko wielofunkcyjne. Wciąż rozrastające się osiedle nie ma żadnego terenu o takiej funkcji. Boisko mogłoby być wykorzystywane również przez pobliską szkołę SP8. Odpowiedź na ten wniosek wskazuje na inny aktualnie realizowany teren przy ul. Rezedowej. Jednak funkcja osiedlowego boiska do uprawiania sportu czy gry w piłkę nożną w dalszym ciągu nie będzie we wskazanej realizacji realizowana.

W związku z znacznym zanieczyszczeniem powietrza w okolicach Szkoły Podstawowej nr 8 na Jędrzychowie złożyłem interpelację z prośbą o pomoc miasta w eliminacji przyczyn powstawania zanieczyszczeń oraz o zamontowanie sensora do pomiaru jakości powietrza. W treści odpowiedzi uzyskałem informację, że trwa nabór wniosków do programu zmiany systemu grzewczego na nisko emisyjny oraz działa program WFOŚiGW „czyste powietrze”. Miasto testuje również czujniki jakości powietrza kilku firm.

Kolejny złożony wniosek dotyczył udrożnienia odpływu cieku Dłubnia Zachodnia. W wyniku wstępnych oględzin stwierdzono zatkanie odpływu na wjazdach do posesji wzdłuż ul. Kąpielowej. Sprawa została przekazana zainteresowanym stroną.

W miesiącu marcu złożyłem interpelację, gdzie wnioskuję o budowę dróg na osiedlu Jędrzychów. Wniosek dotyczył ul. Arctowskiego oraz ul. Domeyki.

Kolejny dokument dotyczył dostosowania pobocza ul. Zbożowej do ruchu pieszego.

BIP Rada Miasta Zielona Góra: http://bip.zielonagora.pl/485/Interpelacje_radnych_wraz_z_udzielonymi_odpowiedziami/