W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019r. na terenie Zielonej Góry dochodziło do licznych nieprawidłowości związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej przez niektórych kandydatów. Kandydaci na europosłów jawnie łamali prawo wyborcze wieszając billboardy i materiały wyborcze w pasach przydrogowych, na barierkach oraz w miejscach, w których prawo zakazuje takich działań.W związku z tym w ramach akcji „STOP ŁAMANIU PRAWA PODCZAS KAMPANII WYBORCZEJ” mieszkańcy działający pod nazwą Społeczeństwo Obywatelskie postanowili interweniować.

Zdaniem przedstawicieli Społeczeństwa Obywatelskiego podczas wyborów parlamentarnych 2019r. władze Miasta Zielonej Góry również nie przestrzegały ustawy o drogach publicznych. Wspomniana ustawa nakłada na Zarządcę dróg obowiązek monitorowania ich bezpieczeństwa oraz wprost mówi o obowiązku nakładania kar w trybie administracyjnym w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z ust.4-6 ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985r. na osoby, które nie przestrzegają przepisów w tej kwestii.

W trakcie kampanii wyborczej w 2019r. najwięcej nieprawidłowości odnotowano w działaniach Pana Posła Łukasza Mejzy. Pan Poseł wykupił na terenie naszego Miasta 50m2 powierzchni reklamowej, niestety zamieścił wielokrotnie więcej reklam, na dodatek często w miejscach niedozwolonych. Do dziś władze Miasta Zielonej Góry nie naliczyły należnych z tego tytułu kar pieniężnych. Ponadto banery Pana Mejzy pojawiły się w mieście na długo przed wydaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na ich umieszczenie. Prezydenta Miasta Zielona Góra wydał taką decyzję dopiero w dniu 11-10-2019. Należy zauważyć, że decyzja działała wstecz, uprawniając do wieszania reklam w dniach od 24.09.2019r. do 13.10.2019r . Jednak nawet ten warunek nie został spełniony, gdyż materiały wyborcze Pana Łukasza Mejzy pojawiły się na terenie miasta dużo szybciej, o czym świadczą zdjęcia i nagrania wideo zgromadzone przez mieszkańców (patrz poniżej) a także fakt, że pracownik Urzędu Miasta wykonał stosowną dokumentację zdjęciową banerów wyborczych zamieszczonych bez zgody zarządcy drogi już w dniu 17-09-2021r!

https://www.facebook.com/patryk.nowakowski.5872/videos/2602863949773754

Mimo to wobec Pana Posła Mejzy nie zostały wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje.

Zapytania składane do Urzędu Miasta Zielona Góra wraz z odpowiedziami

W dniu 9 lutego 2021 roku złożyłem wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej w następującym zakresie:

WYBORY PARLAMENTARNE – JESIEŃ 2019 roku.

 1. Jaka jest stawka za zajęcie 1m2 pasa drogowego za 1 dzień? Dotyczy banerów wyborczych podczas ostatnich wyborów parlamentarnych jesienią 2019 roku.
 2. Prosimy o wydanie decyzji zajęcia pasów drogowych podczas ostatnich wyborów parlamentarnych jesienią 2019 roku z cennikiem, m2 zajmowanych powierzchni wraz z załącznikami i mapkami.
 3. Czy podczas ostatnich wyborów parlamentarnych jesienią 2019 roku jakieś Komitety wyborcze wystąpiły o zgodę na umieszczanie materiałów wyborczych na działkach, budynkach, innej infrastrukturze należącej do miasta Zielona Góra lub miejsc zarządzanych przez spółki miejskie? Jeśli tak prosimy o kopię decyzji wraz z podaniem kwot zapłaty, m2 zajmowanych powierzchni, oraz załączników z mapkami.
 4. Czy po ostatnich wyborach parlamentarnych jesienią 2019 roku zarządca drogi wymierzył, w drodze decyzji administracyjnej, kary pieniężne w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art.40 ust. 4- 6 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych jakimś komitetom wyborczym, które nielegalnie wieszały materiały wyborcze?
 5. Jeśli takowe kary pieniężne były wystawione to jakim komitetom wyborczym i w jakiej kwocie?
 6. Jeśli takowe kary pieniężne były wystawione to czy komitety wyborcze je zapłaciły? Jeśli nie zapłaciły to dlaczego?

Odpowiedź na wniosek z dn. 22.02.2021r.:

Decyzja administracyjna -załącznik:

Lokalizacje wykupione przez kandydata Łukasza Mejze:

Dokument do pobrania:

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2021/02/Pismo-przewodnie-Prezydenta.pdf

Skany wniosków:

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2021/03/Wybory-2019.zip

Kolejne pismo – interpelacja nr 52/DJL/2021 z dnia 25.03.2021r.

Umieszczanie banerów w niedozwolonych miejscach podczas kampanii wyborczej do parlamentarnych w 2019 roku

W nawiązaniu do odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 lutego 2021r. nr DP.RR.RP.1431.14.2021 RISS: 5235774 oraz odpowiedzi na interpelacje z dnia 23 lutego 2021r. nr DO-BR.0003.17.2021 RISS: 5210241 wnoszę o udzielenie dodatkowej odpowiedzi w następującym zakresie:

 1. Kiedy zostały wydane mapy z naniesionymi lokalizacjami banerów wyborczych w przesłanych powyżej decyzjach administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego? Kiedy zostały dokonane opłaty za złożone wnioski? Dlaczego w niektórych przypadkach decyzje administracyjne dotyczące zajęcia pasa drogowego pod reklamy wyborcze, zostały wydane z datą wsteczną?
  1. Decyzja DZ-DP.7214.4.278.2019.JM z dnia 12.09.2019r. na umieszczenie banerów wyborczych kandydatki komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe na Posła do Sejmu Jolanty Fedak o łącznej powierzchni 52,8m2, razem 29 lokalizacji, ilość 33 szt w terminie od 16.09.2019r. do 13.10.2019r.
  2. Decyzja DZ-DP.7214.4.279.2019.JM z dnia 12.09.2019r. na umieszczenie banerów wyborczych kandydatki Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N i IPL Zieloni do Sejmu RP Katarzyny Osos o łącznej powierzchni 16,05m2, razem 15 lokalizacji, ilość 27 szt. w terminie od 12.09.2019r. do 13.10.2019r.
  3. Decyzja DZ-DP.7214.4.280.2019.JM z dnia 13.09.2019r. na umieszczenie banerów wyborczych kandydata Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N i IPL Zieloni do Sejmu RP Roberta Dowhana o łącznej powierzchni 30,00m2, razem 9 lokalizacji, ilość 15 szt. w terminie od 16.09.2019r. do 13.10.2019r.
  4. Decyzja DZ-DP.7214.4.281.2019.JM z dnia 13.09.2019r. na umieszczenie banerów wyborczych kandydata do Sejmu RP Bogusława Wontora o łącznej powierzchni 30,00m2, razem 8 lokalizacji, ilość 9 szt. w terminie od 16.09.2019r. do 13.10.2019r.
  5. Decyzja DZ-DP.7214.4.282.2019.JM z dnia 1.10.2019r. na umieszczenie banerów wyborczych kandydata Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwość do Sejmu RP Stanisława Iwana o łącznej powierzchni 187,50m2, razem 25 lokalizacji oraz 3 wiadukty, ilość 36 szt. w terminie od 20.09.2019r. do 13.10.2019r.
  6. Decyzja DZ-DP.7214.4.283.2019.JM z dnia 3.10.2019r. na umieszczenie banerów wyborczych kandydata Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwość do Sejmu RP Jerzego Materny o łącznej powierzchni 128,00m2, razem 31 lokalizacji, ilość 64 szt. w terminie od 10.09.2019r. do 13.10.2019r.
  7. Decyzja DZ-DP.7214.4.284.2019.JM z dnia 16.09.2019r. na umieszczenie banerów wyborczych kandydata Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N i IPL Zieloni do Sejmu RP Marcina Pabierowskiego o łącznej powierzchni 10,00m2, razem 5 lokalizacji, ilość 5 szt. w terminie od 23.09.2019r. do 13.10.2019r.
  8. Decyzja DZ-DP.7214.4.286.2019.JM z dnia 18.09.2019r. na umieszczenie banerów wyborczych kandydata Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N i IPL Zieloni do Sejmu RP Tomasza Aniśko o łącznej powierzchni 56,00m2, razem 15 lokalizacji, ilość 28 szt. w terminie od 18.09.2019r. do 13.10.2019r.
  9. Decyzja DZ-DP.7214.4.319.2019.JM z dnia 10.10.2019r. na umieszczenie banerów wyborczych kandydatki Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Sejmu RP Anity Kucharskiej-Dziedzic o łącznej powierzchni 26,00m2, razem 13 lokalizacji, ilość 13 szt. w terminie od 05.09.2019r. do 13.10.2019r.
  10. Decyzja DZ-DP.7214.4.320.2019.JM z dnia 9.10.2019r. na umieszczenie banerów wyborczych kandydata Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N i IPL Zieloni do Sejmu RP Tomasza Aniśko o łącznej powierzchni 8,56m2, razem 12 lokalizacji, ilość 68 szt. w terminie od 4.10.2019r. do 13.10.2019r.
  11. Decyzja DZ-DP.7214.4.322.2019.JM z dnia 10.10.2019r. na umieszczenie banerów wyborczych kandydata Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwość do Sejmu RP Piotra Barczaka o łącznej powierzchni 112,50m2, razem 10 lokalizacji, ilość 25 szt. w terminie od 17.09.2019r. do 13.10.2019r.
  12. Decyzja DZ-DP.7214.4.322.2019.JM z dnia 11.10.2019r. na umieszczenie banerów wyborczych kandydata Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwość do Sejmu RP Marka Asta o łącznej powierzchni 36,00m2, razem 4 lokalizacje, ilość 13 szt. w terminie od 26.09.2019r. do 11.10.2019r.
  13. Decyzja DZ-DP.7214.4.324.2019.JM z dnia 11.10.2019r. na umieszczenie banerów wyborczych kandydata Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe na Posła do Sejmu RP Łukasza Mejzy o łącznej powierzchni 50,00m2, razem 10 lokalizacje, ilość 11 szt. w terminie od 24.09.2019r. do 13.10.2019r.
 2. 11-10-2021 w ramach usuwania bezprawnie powieszonych materiałów wyborczych w pasach drogowych na zlecenie Miasta usunięto liczne banery wyborcze. Czy za te niezgodne z prawem lokalizacje zostały naliczone opłaty karne? Czy sporządzono protokoły zniszczenia? Dlaczego miasto nie ukarało Komitetów Wyborczych?

Link do informacji GDDKiA:

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/37975/Umieszczanie-plakatow-wyborczych-w-pasie-drogowym

„Równocześnie informujemy, iż reklamy nie mogą być umieszczane: w obrębie oddziaływania skrzyżowania, na znakach drogowych, wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego, jak również w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych.

W przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie plakatu wyborczego, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną na podstawie art. 40 ust. 12 pkt 1) w/w ustawy o drogach publicznych, stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej jak przy wydawaniu zezwolenia.”

Poniżej lista dowodów naruszeń prawa:

Odpowiedź na interpelację z dn. 15.04.2021r.:

Dokumenty do pobrania:

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2021/03/Interpelacja-52-DJL-2021.pdf

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2021/06/69948_DOBR_0003_35_2021_LegutowskiD_odp.pdf

Protokół z XLIII absolutoryjna sesja Rady Miasta Zielona Góra z 29 czerwca 2021r.

Dokument do pobrania:

https://bip.zielonagora.pl/system/obj/71968_043_sesja_2021__Protokol_MZ.pdf

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 26-09-2019r.

Więcej materiałów: