Interpelacje i zapytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami.

W bieżącej kadencji Rady Miasta złożyłem interpelacja, na które uzyskałem odpowiedzi. Kilka zasygnalizowanych przeze mnie spraw zostało wyjaśnionych, inne nabierają dopiero swojego biegu. Poniżej lista złożonych interpelacji wraz z krótkim opisem:

Wszystkie złożone interpelacje oraz zapytania radnych wraz z odpowiedziami dostępne są pod adresem BIP Rada Miasta Zielona Góra: http://bip.zielonagora.pl/485/Interpelacje_radnych_wraz_z_udzielonymi_odpowiedziami/

Interpelacja 137/DJL/2024

Interwencja w sprawie wydatkowania miejskich pieniędzy w kampanii wyborczej przez obecnego prezydenta miasta Janusza Kubickiego oraz radnego Filipa Gryko

Interpelacja 136/DJL/2024

Stan realizacji zadań inwestycyjnych uwzględnionych w autopoprawce Prezydenta Miasta Zielona Góra do Budżetu Miasta na rok 2024

Interpelacja 135/DJL/2024

Prośba o pilną interwencję w sprawie skrzyżowania ul. Kąpielowej z ul. Nowojędrzychowską w Zielonej Górze.

Interpelacja 134/DJL/2024

Ograniczniki ruchu oświetlenie zjazdu oraz oznakowanie drogi przy ul. Zbożowej

Interpelacja 133/DJL/2024

Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Dzielnicy Nowe Miasto, Przylep- Leśna i Szewska

Interpelacja 132/DJL/2024

Pytania dotyczące używania logo miasta podczas miejskich wydarzeń oraz jego związku z kampanią wyborczą

Ponaglenie

Interpelacja 131/DJL/2024

Pusty zbiornik retencyjno-rozsączający przy ul. Foluszowej

Interpelacja 130/DJL/2024

Pytania związane z nadchodzącym terminem otwarcia zrewitalizowanego kąpieliska o nazwie H2Ochla w Zielonej Górze.

Ponaglenie

Ponaglenie 2

Interpelacja 129/DJL/2024

Remont wjazdu na osiedle przy ulicy Arctowskiego

Interpelacja 128/DJL/2024

Budowa drogi wraz z odwodnieniem przy ul. Przylep-Szewska

Interpelacja 127/DJL/2024

Budowa drogi wraz z odwodnieniem przy ul. Urszuli

Interpelacja 126/DJL/2024

Roboty na Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie

Interpelacja 125/DJL/2023

Pytanie dot. plakatów wyborczych oraz inwestycji ZWiK

Ponaglenie

Interpelacja 124/DJL/2023

Pytanie dot. usuwania nieczystości ciekłych z terenu Miasta Zielona Góra

Interpelacja 123/DJL/2023

Odwodnienie, instalacja oświetlenia, budowa drogi i kanalizacji przy ul. Wierzbowej na Jędrzychowie

Wniosek do Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zielona Góra

Wniosek o zabezpieczenie środków w Budżecie Miasta Zielona Góra w 2024 roku na realizacje zadań inwestycyjnych

Autopoprawka Prezydenta Miasta Zielona Góra i wpisanie zadań inwestycyjnych do Budżetu Miasta na rok 2024 – uwzględniająca wniosek zgłoszony przez Radnego Dariusz Legutowskiego.

Nowe zadanie w zał. 6 – „Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni dróg w Zielonej Górze. W tym ulice:

  1. Ul. Nobla
  2. Ul. Arctowskiego
  3. Ul. Domeyki
  4. Ul. Tulipanow
  5. Ul. Boczna
  6. Ul. Pinokia

Interpelacja 122/DJL/2023

Wydatkowanie miejskich pieniędzy na promocje radnych

Interpelacja 121/DJL/2023

Pytania dotyczące przebudowy przepustu pod ul. Botaniczną na wysokości
modernizowanego starego kąpieliska

Interpelacja 120/DJL/2023

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

Interpelacja 119/DJL/2023

Remont ul. Nowojędrzychowskiej w Zielonej Górze

Interpelacja 118/DJL/2023

Pojemniki na gazetomaty do dystrybucji prasy zamontowane na terenie miasta

Interpelacja 117/DJL/2023

Pytania w sprawie amfiteatru im. Anny German w Zielonej Górze

Interpelacja 116/DJL/2023

Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w składowisku odpadów niebezpiecznych przy ul. Przylep – Zakładowa w Zielonej Górze

Interpelacja 115/DJL/2023

Remont drogi przy ul. Rezedowej na Jędrzychowie

Interpelacja 114/DJL/2023

Jakości wody pitnej ze studni przy ul. Zjednoczenia – zaopatrującej Przylep i okolicę

Interpelacja 113/DJL/2023

Kąpielisko miejskie Ochla

Interpelacja 112/DJL/2023

Kto zabiera głos na oficjalnym profilu miasta na Facebooku?

Interpelacja 111/DJL/2023

Pytania w sprawie Kąpieliska Ochla

Interpelacja 110/DJL/2023

Pytanie w sprawie bezpieczeństwa zaopatrzenia Miasta Zielone Góra w wodę i tym samym stanu infrastruktury krytycznej

Interpelacja 109/DJL/2023

Wniosek o zabezpieczenie środków w Budżecie Miasta Zielona Góra w 2024 roku na realizację zadań inwestycyjnych – budowa drogi przy ul. Budowlanej

Interpelacja 108/DJL/2023

Wniosek o zabezpieczenie środków w Budżecie Miasta Zielona Góra w 2024 roku na realizację zadań inwestycyjnych

Interpelacja 107/DJL/2023

Oświadczenia majątkowe radnych

Interpelacja 106/DJL/2023

Rejestry umów cywilno-prawnych w BIP

Interpelacja 105/DJL/2023

Remont drogi przy ul. Nobla na Jędrzychowie

Interpelacja 104/DJL/2023

Pytania dotyczące klubu sportowego FALUBAZ – ZKŻ SSA i INFORMACJI O STANIE MIENIA MIASTA ZIELONA GÓRA (według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.)

Interpelacja 103/DJL/2023

Kadencje prezesów spółek miejskich

Interpelacja 102/DJL/2023

Instalacja oświetlenia, budowa drogi i kanalizacji przy ul. Urodzajnej w Jędrzychowie

Pytanie 101/DJL/2023

Pytanie do Prezydenta Miasta ZG w sprawie: Opinia Wojewody Lubuskiego w sprawie Uchwały Rady Miasta dot. Wieloletniego Planu Rozbudowy i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2023-2026

Pytanie 100/DJL/2023

Likwidacja składowiska odpadów niebezpiecznych na terenie byłych Zakładów Mięsnych w Przylepie

Interpelacja 99/DJL/2023

Opinia do projektu Wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. w Zielonej Górze

Pytanie 98/DJL/2023

Pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie in vitro

Pytanie 97/DJL/2023

Pytania w sprawie treningów i zawodów lekkoatletycznych na stadionie

Pytanie 96/DJL/2023

Pytania w związku z utworzeniem spółki SIM „KZN Lubuskie Trójmiasto”

Pytanie 95/DJL/2023

Pytania w związku z nowym WPRM – Wieloletni Plan Rozbudowy i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – na lata 2023-2026

Interpelacja 94/DJL/2023

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w latach 2021-2024

Interpelacja 93/DJL/2023

Kanalizacja sanitarna Kąpieliska Ochla

Interpelacja 92/DJL/2023

Zapotrzebowanie w wodę Kąpieliska Ochla

Interpelacja 91/DJL/2022

Problem z chloroformem oraz informacją o przydatności wody pitnej do spożycia

Interpelacja 90/DJL/2022

Zadłużenie miejskich spółek

Interpelacja 89/DJL/2022

Postęp prac nad utworzeniem parku kulturowego na terenie cmentarza żydowskiego przy ul. Wrocławskiej 60A w Zielonej Górze

Interpelacja 88/DJL/2022

Oczyszczenia stawu w Łężycy przy ul. Kościelnej

Interpelacja 87/DJL/2022

Udostępnienie umów zawartych z firmą Lifehackers Franciszek Przybyła

Interpelacja 86/DJL/2022

Stan techniczny remontowanego wiaduktu w ciągu ul. Zjednoczenia

Interpelacja 85/DJL/2022

Finansowanie i prowadzenie mediów cyfrowych przez Urzędu Miasta

Interpelacja 84/DJL/2022

Problemy z ogrzewaniem domostw mieszkańców podczas najbliższej zimy

Interpelacja 83/DJL/2022

Zaopatrzenie miasta w wodę oraz modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Interpelacja 82/DJL/2022

Ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków i ewidencja szamb

Interpelacja 81/DJL/2022

Przetargu na remont wiaduktu w ciągu ul. Zjednoczenia

Interpelacja 80/DJL/2022

Uschnięte drzewa w Dolinie Gęśnika oraz przy ul. Strumykowej

Interpelacja 79/DJL/2022

Ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Interpelacja 78/DJL/2022

Zapytanie o składowisko nielegalnych odpadów w Przylepie i Park Braniborski

Interpelacja 77/DJL/2022

Zapytanie o dodatkowe miejsca w szkołach średnich

Interpelacja 76/DJL/2022

Pismo mieszkańców w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji dot. drogi przy ul. Arctowskiego

Interpelacja 75/DJL/2022

Stan finansów miasta Zielona Góra na koniec 2021 roku

Interpelacja 74/DJL/2022

Miejskie media społecznościowe

Interpelacja 73/DJL/2022

Petycja mieszkańców w sprawie likwidacja ścieku korytkowego na skrzyżowaniu ul. Zbożowej z ul. Bolka i Lolka

Interpelacja 72/DJL/2022

Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki

Interpelacja 71/DJL/2022

Fundusz obywatelski na budowę drogi przy ul. Krasnoludków

Interpelacja 70/DJL/2021

Skażenie wody w sieci Spółki Wodnej „Raculka”

Interpelacja 69/DJL/2021

Upadłość URSUS-a a działalność MZK Sp. z o.o.

Interpelacja 68/DJL/2021

Jak się wydaje pieniądze w ZWiK

Interpelacja 67/DJL/2021

Pytanie dot. Raportu o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2020 część 2

Interpelacja 66/DJL/2021

Petycji mieszkańców ul. Arctowskiego

Interpelacja 65/DJL/2021

List od Pana Posła Waldemara Sługockiego w sprawie podjęcia działań mających na celu wsparcie inicjatywy budowy placu zabaw na osiedlu Raculka

Interpelacja 64/DJL/2021

Pytania dotyczące przegranej przez Miasto Zielona Góra sprawy przed Sądem w kwestii likwidacji składowiska odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego przy ul Zakładowej w Przylepie

Interpelacja 63/DJL/2021

Pytanie dot. Raportu o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2020

Interpelacja 62/DJL/2021

Wniosek o wpisanie budowy drogi przy ul. Bocznej na Jędrzychowie do budżetu
Miasta na rok 2022

Ponaglenie

Interpelacja 61/DJL/2021

Wycinka drzew w Parku Braniborskim

Ponaglenie

Ponaglenie 2

Interpelacja 60/DJL/2021

Termin realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2022 roku

Ponaglenie

Interpelacja 59/DJL/2021

Wniosek o wpisanie budowy dróg oraz placu zabaw na Osiedlu Raculka do
budżetu Miasta na rok 2022.

Interpelacja 58/DJL/2021

Wniosek o wpisanie budowy drogi przy ul. Pinokia do budżetu Miasta na rok 2022.

Interpelacja 57/DJL/2021

Wniosek o środki na budowę drogi przy ul. Pinokia

Interpelacja 56/DJL/2021

Drzewa rosnące w obrębie ratusza

Interpelacja 55/DJL/2021

Statut Miasta Zielona Góra – niepełny protokół zapisu sesji w sprawie DPS

W dniu dzisiejszym w tej sprawie wpłynął uzupełniony protokół. Interpelacja zostaje wycofana

Interpelacja 54/DJL/2021

Stan mienia miasta Zielona Góra – pytania

Interpelacja 53/DJL/2021

Chynów park rekreacyjny przy ul. Złotej

Interpelacja 52/DJL/2021

Umieszczanie banerów w niedozwolonych miejscach podczas kampanii wyborczej do parlamentarnych w 2019 roku

Poniżej lista dowodów naruszeń prawa:

Interpelacja 51/DJL/2021

Budowa dróg i zagospodarowanie Osiedla Czarkowo w Łężycy

Interpelacja 50/DJL/2021

Stan realizacja wygranych w głosowaniu zadań z Budżetu Obywatelskiego

Interpelacja 49/DJL/2021

Przebudowa przepustu cieku wodnego Dłubnia w rejonie ul. Mokrej na Osiedlu Jędrzychów w Zielonej Górze

Interpelacja 48/DJL/2021

Przystąpienia Miasta Zielona Góra do programu „Czyste powietrze”

Interpelacja 47/DJL/2021

Pytania i uwagi do „Wieloletniego planu budowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024”

Interpelacja 46/DJL/2021

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rejestru umów

Interpelacja 45/DJL/2021

WYBORY PREZYDENCKIE – 2020 roku

Odpowiedź na pytanie przez BIP

Interpelacja 44/DJL/2021

WYBORY PARLAMENTARNE – JESIEŃ 2019 roku

Odpowiedź na pytanie przez BIP

Interpelacja 43/DJL/2021

Sfinansowanie zadań wnioskowanych przez mieszkańców ze środków rezerwy ogólnej budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok. Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Jędrzychów: ul. Krasnoludków, przebudowa cieku wodnego Dłubnia w rejonie ul. Mokra, ul. Boczna, odwodnienie i miejsca parkingowe ul. Kąpielowa, ul. Jaśminowa, ul. Słonecznikowa, oświetlenie ul. Kaczeńcowa, ul. Tulipanowa, ul. Domeyki.

Interpelacja 42/DJL/2021

Wyczyszczenie stawu w Łężycy ul. Kościelna

Interpelacja 41/DJL/2021

Kronikarz miasta Zielona Góra

Interpelacja 40/DJL/2021

Wydatki na promocję miasta

Interpelacja 39/DJL/2021

Interpelacja dot. prośby mieszkańca o interwencję w związku z budową osiedla Bajkowa Enklawa i Jędrzychów Enklawa

Interpelacja 38/DJL/2021

Uspokojenie ruchu na skrzyżowaniu ul. Nowojędrzychowskiej i Kąpielowej w Jędrzychowie

Zdjęcia z ostatniego wypadku w dniu 15.12.2020r. Link: https://www.newslubuski.pl/interwencje/9818-wypadek-w-zielonej-gorze-zderzyly-sie-dwa-auta-jedna-osoba-ranna.html

https://poscigi.pl/wypadek-w-zielonej-gorze-renault-staranowalo-nissana-na-miejscu-sluzby-ratunkowe-zdjecia

Interpelacja 37/DJL/2020

Miejskie media społecznościowe

Skarga do Wojewody Lubuskiego na działalność RM

Skarga w zakresie organizacji sesji oraz transmitowania i utrwalania obrad

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydatki na obsługę prawną Urzędu Miasta

….

Interpelacja 36/DJL/2020

Budżety radnych

Interpelacja 35/DJL/2020

Naliczanie dodatkowych opłat dla inwestorów

Interpelacja 34/DJL/2020

Finansowanie mediów i wydawnictw Urzędu Miasta

Interpelacja 33/DJL/2020

Interpelacja w sprawie finansowania mediów z pieniędzy zielonogórskich podatników

Interpelacja 32/DJL/2020

Interpelacja w sprawie zalewania posesji przy ul. Domeyki

Interpelacja 31/DJL/2020

Prośba mieszkańców o budowy dróg i oświetlenie na osiedlu Boczna Enklawa w Jędrzychowie oraz sprawa problemu zalewania osiedla przez wody opadowe

Interpelacja 30/DJL/2020

Prośba mieszkańców ul. Mokrej na Jędrzychowie o interwencję w sprawie stałego zalewania ich posesji przez ciek wodny Dłubnia

Interpelacja 29/DJL/2020

Odprowadzenie wód opadowych zgodnie z uchwałą RM „Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona Góra do roku 2030”

Zapytanie 28/DJL/2020

Zapytanie w sprawie zatrudnienia w Urzędzie Miasta w spółkach miejskich oraz oświadczeń majątkowych.

Zapytanie 27/DJL/2020

Zapytanie o wydatki na zakup usług promocyjnych miasta Zielona Góra.

Zapytanie 26/DJL/2020

Wnoszę o uruchomienie niezależnego system pomiaru jakości powietrza dla całego miasta w oparciu o rozwiązania już działające w SP8 a także, o jak najszybsze uruchomienie istniejącego już czujnika.

Zapytanie 25/DJL/2020

Wezwanie PM ZG do udzielenia odpowiedzi w trybie wskazanym w ustawie, zgodnie z Art. 24. ust. 6. usg. Stan epidemii w kraju nie zwalnia Prezydenta z odpowiedzi na interpelację w wyznaczonym ustawowym terminie 14 dni.

Zapytanie 24/DJL/2020

Zapytanie w sprawie usług prawnych zlecanych przez Urząd Miasta oraz dotacji w ramach konkursu ofert.

Zapytanie 23/DJL/2020

Zapytanie w sprawie zabezpieczenia miasta Zielona Góra w wodę

Zapytanie 22/DJL/2020

Zapytanie dotyczy obniżki czynszu dla przedsiębiorców do stawki 1 zł oraz zwiększonych wydatków Urzędu Miasta na obsługę prawną o 1.000.000,-zł.

Odpowiedź Prezydenta miasta Zielona Góra na wszystkie złożone zapytania ODROCZONA do końca pandemii w kraju – treść poniżej:

Zapytanie 21/DJL/2020

Zapytanie dotyczące listu mieszkańca w sprawie parkingu przy Estradzie

Interpelacja 20/DJL/2020

Wnoszę o rozpatrzenia interpelacji mieszkańców Osiedla Bajkowego w Zielonej Górze, zgłoszonych w dniu 1.02.2020 r. do Pana Janusza Kubickiego Prezydenta Miasta Zielona Góra, dotyczy:

Decyzji nr 967/2019 z dnia 30.12.2019 r.

Niżej podpisani mieszkańcy ulicy Królewny Śnieżki w Zielonej Górze uczestniczący w zebraniu w dniu 0l.02.2020 r. na podstawie przepisu art.154 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnoszą o:

uchylenie decyzji nr 967/2019 r. z dnia 30.12.2019 r. na mocy której, strona nabyła prawo, ponieważ z uwagi na naruszenie obowiązku regulacji Uchwały Rady Miasta z dnia 28.05.1998 r. Nr LⅢ/933/98 zaskarżona decyzja jest niezgodna z prawem miejscowym i zagraża istotnemu interesowi społecznemu mieszkańców opisanemu w uzasadnieniu protestu.

Interpelacja 19/DJL/2020

Wnoszę o rozpatrzenia interpelacji mieszkańców Osiedla Bajkowego w Zielonej Górze, zgłoszonych w dniu 12.11.2019 r. do Przewodniczącego Rady Miasta Zielona Góra:

  1. spowodowanie anulowania decyzji zezwalającej na dojazd przez naszą ulicę Królewny Śnieżki do działek numer 17/4 i 17/15 i przyległych.
  2. podjecie uchwały przez Rade Miasta Zielona Góra uznającą ul. Królewny Śnieżki jako ulicę zamkniętą bez możliwości wjazdu i wyjazdu dla mieszka nowo powstających budynków z działek w/w.
  3. sprawdzenie prawidłowości odbioru wykonania zmiany nawierzchni na ul. Królewny Śnieżki (w ramach Budżetu Obywatelskiego, koszt ponad 400 tys. zł.)
  4. spowodowanie wykonania kanalizacji deszczowej zgodnie z pismem z dnia 22.07.2019 (W zał.)

Interpelacja 18/DJL/2019

Wnoszę o wyjaśnienie przyczyn okrojenia przez Prezydenta Miasta zadania przeznaczonego do realizacji w ramach Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego nr 34 pt. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Kąpielowej” oraz o przywrócenie pierwotnego zakresu zadania określonego we wniosku i przeznaczonego do realizacji na rok 2020

Zapytanie 17/DJL/2019

Prośba o interwencję w sprawie stawu w Zielona Góra-Łężyca

Zapytanie 16/DJL/2019

Zapytanie w sprawie imprez organizowanych w CRS w 2018 i 2029 roku.

Zapytanie 15/DJL/2019

Zapytanie w sprawie informacji niezbędnej do określenia podstawy wyliczenia do podatku od nieruchomości.

Interpelacja 14/DJL/2019

Interpelacja w sprawie odwodnienie ul. Kąpielowej oraz budowy miejsc parkingowych przy SP8 na Jędrzychowie.

Zapytanie 13/DJL/2019

Zapytanie dotyczy wprowadzenia podatku od deszczu oraz uruchomienia programu promowania zbieranie deszczówki przez gospodarstwa domowe tzw. „beczka+”

Interpelacja 12/DJL/2019

Interpelacja dotyczy odmowy udzielenia pozwolenia na rozbudowę budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1

Interpelacja 11/DJL/2019

Interpelacja dotyczy uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 283.

Realizacja zadania w 2020 roku, wydatki majątkowe miasta poz. 14. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 283 na odcinku od ul. Jęczmiennej do ul. Budowlanej. RKB 60015, łączne nakłady finansowe 200 000 zł link: https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2019/11/Druk-nr-0327.pdf

Interpelacja 1/DJL/2018

W miesiącu marcu złożyłem interpelację, gdzie wnioskuję o budowę dróg na osiedlu Jędrzychów. Wniosek dotyczył ul. Arctowskiego oraz ul. Domeyki.

Interpelacja 10/DJL/2018

Dokument interpelacji dotyczy dostosowania pobocza ul. Zbożowej do ruchu pieszego.

Interpelacja 9/DJL/2018

Interpelacja dotyczyła udrożnienia odpływu cieku Dłubnia Zachodnia. W wyniku wstępnych oględzin stwierdzono zatkanie odpływu na wjazdach do posesji wzdłuż ul. Kąpielowej. Sprawa została przekazana zainteresowanym stroną.

59037_DOBR_0003.33.2019_D.Legutowski

59297_DOBR_0003.33.2019_OdpowiedzPM

Interpelacja 8/DJL/2018

W związku z znacznym zanieczyszczeniem powietrza w okolicach Szkoły Podstawowej nr 8 na Jędrzychowie złożyłem interpelację z prośbą o pomoc miasta w eliminacji przyczyn powstawania zanieczyszczeń oraz o zamontowanie sensora do pomiaru jakości powietrza. W treści odpowiedzi uzyskałem informację, że trwa nabór wniosków do programu zmiany systemu grzewczego na nisko emisyjny oraz działa program WFOŚiGW „czyste powietrze”. Miasto testuje również czujniki jakości powietrza kilku firm.

59036_DOBR_0003.32.2019_DLegutowski

59296_DOBR_0003.32.2019_OpowiedzPM

Zadanie w realizacji z funduszu radnych, montaż czujnika na SP8 Jędrzychów ul. Kąpielowa 7, Zielona Góra.

Interpelacja 7/DJL/2018

W interpelacji złożyłem wniosek o przeznaczenie terenu obok cmentarza przy ul. Kąpielowej pod boisko wielofunkcyjne. Wciąż rozrastające się osiedle nie ma żadnego terenu o takiej funkcji. Boisko mogłoby być wykorzystywane również przez pobliską szkołę SP8. Odpowiedź na ten wniosek wskazuje na inny aktualnie realizowany teren przy ul. Rezedowej. Jednak funkcja osiedlowego boiska do uprawiania sportu czy gry w piłkę nożną w dalszym ciągu nie będzie we wskazanej lokalizacji realizowana.

58269_DOBR_0003_8_2018

58270_DOBR_0003_8_2018.odpPM

Zadanie jest realizowane w ramach BO 2020. Więcej na stronie: https://www.facebook.com/BoiskoJedrzychow

Interpelacja 6/DJL/2018

Jedną z najważniejszych spraw do załatwienia na osiedlu Jędrzychów jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8. W treści interpelacji zaproponowałem rozbudowę szkoły polegającą na dobudowanie nowego skrzydła na sąsiedniej działce. W odpowiedzi uzyskałem informację, że planowana jest rozbudowa polegająca na dobudowaniu kolejne kondygnacji, która ma zapewnić potrzeby osiedla.

58267_DOBR_0003_7_2018

58268_DOBR_0003_7_2018.odpPM

Interpelacja 5/DJL/2018

Interpelacja jest wnioskiem o powołanie specjalnej komisji weryfikacyjnej do oceny złożonych projektów budowlanych z Budżetów Obywatelskich pod względem zastosowanych materiałów i technologii budowlanych. Zadaniem komisji ma być korekta złożonych przez mieszkańców wniosków na etapie ich zgłoszenia. Pozwoli to na właściwy doboru materiałów budowlanych i uchroni przed błędami wykonawczymi oraz przekroczeniem planowanego budżetu. Odpowiedź na interpelacje jest nie na temat.

58265_DOBR_0003_6_2018

58266_DOBR_0003_6_2018.odpPM

Interpelacja 4/DJL/2018

Interpelacja dotyczy dofinansowania projektów inwestycyjnych zadań z
Budżetów Obywatelskich, które przekraczają zaplanowany budżet. Uzyskana odpowiedź wyklucza dodatkowe wsparcie takich zadań. Po analizie dotychczas zrealizowanych zadań w ramach Budżetów Obywatelskich praktyka ta nie zawsze jest stosowana. Szczegółowe informacje można odnaleźć w BIP ZG w odpowiedzi na zapytania innych radnych.

58263_DOBR_0003_5_2018

58264_DOBR_0003_5_2018.odpPM

Interpelacja 2/DJL/2018, 3/DJL/2018

Jedna z pierwszych złożonych przeze mnie interpelacji dotyczyła spraw związanych z drogami na Jędrzychowie. W chwili obecnej trwają pracę projektowe budowy nowej drogi z
Budżetu Obywatelskiego 2019, ul. Jaśminowa i Kalinowa. Trwa też przekładanie błędnie wykonanego wodociągu.

58278_DOBR_0003_3_2018

58260_DOBR_0003_3_2018.odpPM

58261_DOBR_0003_4_2018

58262_DOBR_0003_4_2018.odpPM