Dzisiaj w Urzędzie Miasta Zielona Góra złożyłem Petycję w sprawie wykonania na ul. Arctowskiego nawierzchni z kostki brukowej Eko-Kwadrat. Mieszkańcy pod listą poparcia nazbierali łącznie 501 podpisów. Zdaniem obywateli ta droga jest bardzo potrzebna. Od wielu lat jest to główna ulica dojazdowa dla ok. 250 okolicznych mieszkańców. Lokalna społeczność od 14 lat proponuje różne działania, które polepszyłyby warunki komunikacyjne ulicy. Czekamy na reakcję decydentów. Miejmy nadzieję, że głos obywateli tym razem będzie wysłuchany.

Petycję dot. budowy drogi poparł radny Sławomir Kotylak

Treść złożonej petycji:

Zielona Góra, 26 czerwca 2021 r.

Pan

Janusz Kubicki

Prezydent Miasta Zielona Góra

65-424 Zielona Góra

ul.Podgórna 22

Petycja w sprawie wykonania na ul. Henryka Arctowskiego nawierzchni z kostki brukowej Eko-Kwadrat

My niżej podpisani mieszkańcy Zielonej Góry zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w kierunku wykonania na ul. Henryka Arctowskiego w Zielonej Górze nawierzchni z kostki brukowej Eko-Kwadrat.

Sytuacja mieszkańców ww ulicy znana jest zarówno Panu, Pana zastępcom, dyrektorom Departamentu Zarządzania Drogami. Mieszkańcy ulicy mówią o swoich problemach na spotkaniach w Urzędzie Miasta jak i w pismach kierowanych do Urzędu.

Ulica H. Arctowskiego jest gruntową drogą o długości ok. 250 m. Jej nawierzchnia jest pełna dziur i nierówności. Pokryta jest bliżej nieokreślonym materiałem tj. tłuczniem, grysem, drobnymi kamieniami, destruktem asfaltowym, piaskiem. Po opadach deszczu tworzą się olbrzymie kałuże, a w suche dni przejeżdżające samochody wzbudzają tumany kurzu, który osiada na elewacjach domów ,na roślinach w ogrodzie, dostaje się do mieszkań. Jest szkodliwy dla zdrowia mieszkańców.

Jadące często z dużą prędkością, wbrew ograniczeniu do 30km/h, pojazdy w tym o ciężarze powyżej 3,5 t, które to notabene mają zakaz poruszania się po tej ulicy, stwarzają duże niebezpieczeństwo dla pieszych, a zwłaszcza dla dzieci, które ze względu na brak chodników wychodzą ze swych posesji wprost na jezdnię.

Ponadto ulica H.Arctowskiego jest od lat główną ulicą dojazdową do osiedla Uczonych. Przez kilka lat, dopóki nie wybudowano ul Łukasiewicza, była drogą dojazdową dla ok. 250 mieszkańców wielorodzinnych bloków mieszkalnych. Obecnie jest główną drogą dojazdową do osiedla już wybudowanych i tych dopiero w budowie domów jednorodzinnych posadowionych przy ul. Strzeleckiego, Nobla, Wróblewskiego, Śniadeckiego, a niejednokrotnie też Łukasiewicza czy Czekanowskiego. Choć drogami dojazdowymi do osiedla są również ulice: Wierzbowa, Domeyki czy Czekanowskiego, to wykorzystywane są one przez kierowców w znikomym stopniu.

Mieszkańcy ul. Arctowskiego przyjaźnie będą witać na swojej ulicy sąsiadów z okolicznych ulic, ale oczekują stworzenia dla tak dużej ilości jeżdżących samochodów odpowiednich warunków drogowych.

Mieszkańcy od 14 lat proponowali różne działania, które polepszyłyby warunki komunikacyjne na ulicy. Występowali o m.in. ograniczenie prędkości do 20km/h, zmianę organizacji ruchu na osiedlu Uczonych, zamontowanie spowalniaczy, szykan drogowych, w końcu o budowę drogi o nawierzchni asfaltowej z chodnikami. Wszystkie propozycje zostały przez władze miasta odrzucone.

Analizując sytuację drogową na ul. Arctowskiego mieszkańcy doszli do wniosku, że nie mogą już godzić się na prowizoryczne naprawy nawierzchni ulicy. Łatanie, co jakiś czas, występujących dziur niczego nie daje, gdyż po opadach deszczu i na skutek ruchu pojazdów tworzą się nowe wyrwy i garby. Napomknąć, w tym miejscu, należy jeszcze o niezmiernie istotnej, negatywnej konsekwencji tych doraźnych napraw. Mianowicie, wysypywane są na ulicę kolejne warstwy materiałów, co powoduje, że jej nawierzchnia podnosi się do góry. W wyniku takich działań przysypane zostały np. studzienki wodociągowe.

Ze względu na brak na ulicy H. Arctowskiego kanalizacji deszczowej wykonanie na niej nawierzchni asfaltowej jest problematyczna, choć w Zielonej Górze występują przykłady pozytywnych rozwiązań w tym względzie np. ul. Irysowa, Kolberga czy Wronia. Możliwy jest jednak kompromis w tej sprawie, którym jest budowa drogi z kostki produkowanej w naszym mieście – Eko-kwadrat. Takie rozwiązanie zostało zastosowane np. na ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Złotej i sprawdza się.

Korzyści, jakie z tego wynikną są bardzo duże. Zwiększeniu uległoby bezpieczeństwo ruchu pieszych i pojazdów, zmniejszyłoby się zanieczyszczenie powietrza, zaistniałaby możliwość zamontowania spowalniaczy. W efekcie poprawiłyby się w sposób zasadniczy warunki przejazdu dla wszystkich użytkowników ulicy. Jej mieszkańcy cieszyliby się nadto czystym powietrzem, czystymi posesjami, ogrodami, ograniczeniem hałasu.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że takie wartości jak `zdrowie mieszkańców, ich bezpieczeństwo, ochrona środowiska naturalnego, to wartości wymagające szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Występujący z niniejszą petycją widzą źródło sfinansowania budowy nawierzchni na ul. Arctowskiego tj. ze środków finansowych pozostałych po przetargach na wykonanie dróg w mieście. Istniejące z tego tytułu środki proponujemy wydatkować zgodnie z dyscypliną finansową na budowę ww drogi.

Podsumowując, prosimy o niezwłoczne, osobiste, pozytywne zaangażowanie się w podjęcie decyzji odnośnie budowy nawierzchni na ul. H.Arctowskiego

W imieniu mieszkańców – Radny Miasta Zielona Góra

Dariusz Jacek Legutowski

tel.+48 601 778 351 e-mail: radny@legutowski.pl

W załączeniu: listy poparcia petycji przez mieszkańców Zielonej Góry

Arctowskiego.png

Petycja dokument oryginalny:

Link do petycji w internecie:

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_wykonania_na_ul_henryka_arctowskiego_nawierzchni_z_kostki_brukowej_eko-kwadrat

Poparcie petycji przez radnego Sławomira Kotylaka:

Protokół przekazania petycji:

Petycja mieszkańców Zielonej Góry w sprawie wykonania nawierzchni z kostki brukowej Eko-Kwadrat na ul. Henryka Arctowskiego

https://bip.zielonagora.pl/system/obj/72684_petycja.pdf

Interpelacja w sprawie petycji mieszkańców ul. Arctowskiego

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2021/11/66-DJL-2021.pdf

Odpowiedź na petycję:

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2021/11/DOBR_0003_97_2021_LegutowskiD_odp.pdf