Rozbudowa szkoły SP8

Przed dzisiejsza sesją Rady Miasta złożyłem wniosek o rozbudowę szkoły nr 8 na Jedrzychowie. Interpelacja przewiduje dobudowanie nowego skrzydła szkoły na sąsiedniej działce.

Kolejny postulat dotyczył wybudowanie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kąpielowej koło cmentarza. We wniosku uwzględniono wykorzystanie go przez naszą szkołę.

Zgłoszone interpelacje niebawem będą rozpatrywana w Komisji Rozwoju Miasta oraz w Departamencie Inwestycji UM Zielona Góra. O szczegółach i postępach prac poinformuję w oddzielnym poście.

Mapa działki pod boisko i działka SP8 
Dotychczasowe boisko SP8
Wnioskowany teren pod przyszłe boisko