Boisko Jędrzychów. Nasz wybór- nasz projekt.

Wniosek mieszkańców Jędrzychowa złożony do Prezydenta Miasta Zielona Góra o odstąpienie od realizacji nowego planu zagospodarowania przestrzennego i przystąpienie do realizacji budowy zespołu rekreacyjno-sportowego w ograniczonym zakresie. Interpelacja w sprawie budowy boisk złożona do Rady Miasta Zielona Góra Informacja z przebiegu spotkania z dnia 18-01-2020 na stronie osiedla Jędrzychów Petycja Czytaj dalej…

Gospodarka odpadami

Odpady komunalne i BDO

W roku 2020 r. wchodzą życie nowe stawki za odbiory odpadów komunalnych. Mieszkańcy naszego zapłacą nowe stawki. Tabela opłat do pobrania w plikach poniżej: Wchodzą w życie również nowe zasady obrotu odpadami dla firm. W tym przypadku należy dokonać wpisu w rejestrze BDO, Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach Czytaj dalej…