Wniosek mieszkańców Jędrzychowa złożony do Prezydenta Miasta Zielona Góra o odstąpienie od realizacji nowego planu zagospodarowania przestrzennego i przystąpienie do realizacji budowy zespołu rekreacyjno-sportowego w ograniczonym zakresie.

Interpelacja w sprawie budowy boisk złożona do Rady Miasta Zielona Góra

Informacja z przebiegu spotkania z dnia 18-01-2020 na stronie osiedla Jędrzychów

Petycja internetowa

https://www.petycjeonline.com/signatures/boisko_jdrzychow_nasz_wybor-_nasz_projekt/

Boisko Jędrzychów. Nasz wybór- nasz projekt

My, niżej podpisani
mieszkańcy osiedla Jędrzychów i Zielonej Góry, zwracamy się z apelem o to, aby nie ograniczać zakresu realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kąpielowej na osiedlu Jędrzychów, realizowanego z BO 2020.
Projekt boiska jest blokowany przez Pana Prezydenta na prośbę kilkunastu osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Mimo, że jest zaprojektowany zgodnie z prawem budowlanym a co ważniejsze, z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, nieliczna grupa mieszkańców (łącznie kilkanaście osób) nie zgadza się na jego realizację według przedstawionego projektu, blokując tym samym możliwość rozwoju osiedla oraz realizację budowy od lat wyczekiwanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, mającego spełniać nie tylko oczywiste funkcje sportowe ale również integracyjne dla mieszkańców osiedla.
Wzywamy Was do wyrażenia swojego sprzeciwu wobec decyzji Urzędu Miasta. Zawalczmy o nasze interesy, o kompleks rekreacyjno-sportowy zrealizowany według najlepszych założeń, na najwyższym poziomie, spełniający oczekiwania zarówno młodszych jak i starszych mieszkańców naszego osiedla. Nie pozwólmy, aby po raz kolejny nasze osiedle zostało potraktowane po macoszemu, by nasz wspólny wysiłek w walce o wygranie BO na rok 2020 został zniweczony.
Zawalczmy raz jeszcze aby nasi mieszkańcy, a w szczególności nasze dzieci, dostały możliwości realizacji wielorakiej formy sportu i rozrywki, i aby te możliwości nie był ograniczane.
Jednocześnie gorąco apelujemy do Pana Prezydenta o realizację projektu w dotychczasowej uzgodnionej formie z dwoma boiskami, terenem rekreacyjnym i placem zabaw.

Budowa naszego boiska wielofunkcyjnego jest zagrożona. Wstępny projekt boiska , który znacie jest blokowany przez Prezydenta na prośbę kilku osób z sąsiedztwa inwestycji. Mimo, że jest zaprojektowany zgodnie z prawem i planem przestrzennym, okoliczni mieszkańcy inwestycji (w sumie kilkanaście osób) blokują nam nasz osiedlowy rozwój, nasze wyczekane i ostatnie miejsce do rekreacji i wspólnej integracji.
Wzywamy Was do wyrażenia swojego sprzeciwu na decyzję z Urzędu Miasta. Pokażmy, że Jędrzychów to wspólnota, która chce takie boisko jak z projektu. Pokażmy, że nasze dzieci potrzebują wielorakiej formy rozrywki i sportu. Pokażmy, że nasze boisko to miejsce wielopokoleniowe, od juniora do seniora- dla każdego. Pokażmy, że nasze oddane 2441 głosy w BO na ten projekt nie poszły na marne. Zawalczmy o boisko jeszcze raz. Zapraszamy Was 18 stycznia o godzinie 12:00 ul. Kąpielowa (teren pod boisko) na spotkanie na którym przedstawimy swoją wolę całemu miastu i Urzędowi. Zapraszamy mieszkańców i media.
Bądźmy tam razem.

Informacja zamieszczona na stronie internetowej: facebook.com/BoiskoJedrzychow/

Szanowni Mieszkańcy Jędrzychowa!

Decyzją Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego budowa boiska wielofunkcyjnego, według skonsultowanego projektu, jest zagrożona.
W dniu dzisiejszym u Prezydenta Miasta odbyło się spotkanie przeciwników budowy boiska. Zostaliśmy poinformowani o podjętej decyzji. Z projektu mają zostać wykreślone następujące elementy:
Boisko do koszykówki/siatkówki – poliuretan (2).
Bieżnia lekkoatletyczna (4)
Obszar na Pumptrack i elementy Skatepointu (5)
Mimo, że boisko jest zaprojektowane zgodnie z prawem i planem przestrzennym, okoliczni mieszkańcy inwestycji (w sumie kilkanaście osób) swoimi protestami działają na szkodę całej naszej społeczności.
W związku z zaistniałą sytuacją zamierzamy podjąć pewne kroki. Chcemy spotkać się z Prezydentem i przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. Nie poddajemy się i liczymy na Wasze wsparcie.
O kolejnych podjętych działaniach będziemy informować na bieżąco. ✌️🙋‍♂️👀😉
#BoiskoJedrzychow #ZielonaGora #Prezydent

Oświadczenie GIL Jędrzychów:

OŚWIADCZENIE: W związku z zaistniałą sytuacją wokół projektowanej inwestycji z BO 2020 – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Kąpielowej, wyjaśniamy. Grupa Inicjatywy Lokalnej Jędrzychów już od 2015 roku,starała się o wybudowanie boiska na Jędrzychowie. Nasze osiedle nie ma „szczęścia” do tej inwestycji. Były już plany wybudowania kompleksu boisk z placem zabaw w 2002 roku ( projekt w załączeniu). Boiska miały powstać między Nowojędrzychowską, Intermarche a tyłami szkoły SP 8. Później powstał też projekt boiska przy Rezedowej. Aktualnie jedyną działką miejską, na której może powstać boisko, jest właśnie działka nr 28/14 przy ulicy Kąpielowej. W planie zagospodarowania przestrzennego ma funkcję usługowo – sportową, na sąsiedniej działce znajdują się korty tenisowe. Z drugiej strony boisko będzie sąsiadować z kilkoma domami mieszkalnymi i działkami budowlanymi. Według projektanta wszelkie odległości, narzucone przepisami, będą zachowane. Dodatkowo można wzmocnić strefę ochronną nasadzeniami a może ekranem akustycznym. Projekt inwestycji jest zgodny z treścią zadania zgłoszonego w BO 2020 (wniosek w załączeniu), na które mieszkańcy zagłosowali oddając 2441 głosów. Przed wykonaniem założeń projektowych skonsultowano potrzeby z uczniami SP 8, Panią Dyrektor, nauczycielem w-fu, ponieważ boisko w zamierzeniu ma służyć również uczniom w ramach zajęć lekcyjnych, stąd np. potrzeba bieżni. Były również przedwstępne konsultacje, w których brali udział protestujący aktualnie mieszkańcy Kąpielowej i nie wniesiono żadnych uwag odnośnie propozycji. Na oficjalnych konsultacjach w SP 8 w dniu 5.12.2019 r. również nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do usytuowania poszczególnych elementów projektu. Dlatego dziwi nas tak ostry sprzeciw wobec zaproponowanego projektu… Wystarczyłoby przyjść na konsultacje, wyrazić swoje uwagi i wtedy jest czas na rozmowy i szukanie kompromisu. Do negatywnych uwag na stronach internetowych doszło dopiero po konsultacjach. Dlatego dnia 14.12.2019 r. odbyło się spotkanie mieszkańców Kąpielowej z radnym, projektantem i przedstawicielem UM. Jednak nie doszło do porozumienia ze względu na duże emocje. Głównym argumentem przeciwników jest to, że z powodu zagospodarowania działki, samochody nie będą miały gdzie parkować w dniu Wszystkich Świętych i wnoszą o zabranie części działki nr 28/14 i przeznaczenie na parking. Trudno nam zrozumieć taką intencję i zgodzić się z tą propozycją. Jest to działanie na szkodę mieszkańców Jędrzychowa. Wiedząc o możliwości konfliktu odnośnie parkowania aut w tym rejonie, zgodziliśmy się aby w ramach środków przeznaczonych na projekt zagospodarowania działki 28/14, projektant wykonał również projekt parkingu dla działki nr 28/15, który miasto wykorzysta do zrobienia parkingu. Mamy nadzieję, że uda się to w ramach programu „parking 1000 plus”. Uważamy, że gdy powstanie parking na 45-50 aut przy cmentarzu i biorąc pod uwagę opcję parkowania na parafialnym parkingu – pogrzeby (ok. 50 miejsc) lub na dużym parkingu przed sklepami Intermarche i Biedronka – 1 listopada ( ok. 300 metrów od cmentarza), nie powinno być problemów z parkowaniem. Kwestia dojazdu do działek kilku mieszkańców Kąpielowej jest sprawą również ważną, szczególnie dla nich, niestety tak zostały wytyczone granice i funkcje w planach zagospodarowania. Lokalna społeczność chce tylko zagospodarowania miejskiej działki jako miejsce czynnego wypoczynku, sportowej pasji i integracji, która obecnie jest zarośnięta i nieestetyczna. Po wykonaniu inwestycji, dzieci i mieszkańcy będą mogli bezpiecznie przejść do szkoły i na przystanek. Naszą intencją nigdy nie było działanie na szkodę mieszkańców lub dla własnych korzyści. Ważna jest poprawa jakości życia mieszkańców, integracja lokalnej społeczności. Z poważaniem Grupa Inicjatywy Lokalnej Jędrzychów

Jako ciekawostka historyczna 🙂 – Już w początku 2002 roku została opracowana dokumentacja budowlana na budowę na Jędrzychowie kompleksu boisk z placem zabaw – na terenie pomiędzy Nowojędrzychowską, tyłami Intermarche i tyłami szkoły. Niestety nastąpiła zmiana władz i… i teraz są domki na Leszczynowej. Teren był dwukrotnie większy.
#BoiskoJedrzychow #ZielonaGora

Linki do stron internetowych z promocją zadania nr 34 w BO2020:

1.  7-08-2019 LZG24.pl http://www.lzg24.pl/artykul/aktualnosci-budzet-obywatelski/aktywny-jedrzychow-walczy-o-boisko

    „Z nowego boiska skorzystałaby nie tylko młodzież szkolna, ale także mieszkańcy całej dzielnicy. W nowym obiekcie znalazłyby się boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę, plac zabaw i teren rekreacyjny. „

2. 7-08-2019 https://www.wzielonej.pl/informacje/zielona-gora/mecze-z-prawdziwego-zdarzenia-na-jedrzychowie-dzieki-nowemu-boisku-budzet-obywatelski

    „Zalety inwestycji? Z nowego boiska skorzystałaby nie tylko młodzież szkolna, ale także mieszkańcy całej dzielnicy. W nowym obiekcie znalazłoby się boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę, plac zabaw i teren rekreacyjny.”

3. 23-08-2019 r. https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,25110862,jest-sciernisko-ma-byc-boisko-do-tego-jeze-piwnice-i-laki.html

    „Przy ul. Kąpielowej nieopodal cmentarza mają powstać boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, plac zabaw i teren rekreacyjny pod chmurką.”

4. 9-08-2019 r. Lista zadań zgłoszona do BO 2020 Budowa boiska wielofunkcyjne – zadanie nr 34, dostępna na stronie internetowej w dniu głosowania http://www.bozg.pl/

http://www.zielona-gora.pl/PL/971/7405/Budzet_Obywatelski_2020_-_lista_zadan/

http://bip.zielonagora.pl/system/obj/61488_lista_zadan_-_bo2020.pdf

    „Budowa boiska wielofunkcyjnego, przeznaczonego dla mieszkańców osiedla Jędrzychów i uczniów pobliskiej szkoły podstawowej nr 8. Boisko będzie pełnić następujące funkcje: 1. boiska piłkarskie 2. boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę 3. plac zabaw 4. teren rekreacyjny”

http://www.zielona-gora.pl/PL/971/7405/Budzet_Obywatelski_2020_-_lista_zadan/

Interpelacje Jacka Budzińskiego w sprawie boiska na Jędrzychowie

Przykład realizacji boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych przy ulicy Botanicznej w Zielonej Górze

http://bip.zielonagora.pl/system/obj/35499_ogloszenie_o_zamowieniu_I.pdf

Post promocyjny z dnia 21-08-2019 na stronie internetowej boiska:

https://www.facebook.com/BoiskoJedrzychow/posts/118826652797394

Ulotka marketingowa format A6 do zadania nr 34 w BO 2020

Ulotka

Opis zadania na stronach internetowych www.bozg.pl

Link do BIP Zielona Góra z listą zadań w BO 2020:

http://www.zielona-gora.pl/system/obj/9658_lista%20zada%C5%84%20-%20bo2020.pdf

Link do filmu z komentarzami: https://www.facebook.com/index96fm/videos/606698399907213/

Więcej na stronie boiska: https://www.facebook.com/BoiskoJedrzychow