Mieszkańcy okolic boiska wielofunkcyjnego przy ul. Złotej na osiedlu Chynów od dawna skarżą się na częste, niezmiernie uciążliwe imprezy na tym terenie. Grupy niesfornej młodzieży korzystając z infrastruktury boiska, urządzają sobie pijackie, głośne imprezy. Zaśmiecają teren, oddają mocz pod płotami mieszkańców. Monitoring miejski przy boisku nie spełnia swojego zadania. Dochodzi również do niebezpiecznych aktów wandalizmu (obrzucanie domów jajkami, eksplozja kubła na śmieci).

Sprawa była już opisywana w lokalnych mediach

https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,26172670,bluzgi-rzucanie-jajkami-i-podpalanie-smietnikow-czyli-chamstwo.html

https://gazetalubuska.pl/zielona-gora-mieszkancy-skarza-na-boisku-do-koszykowki-kibolskie-spiewy-i-trzask-szklanych-butelek/ar/c1-15145022

W dniu 31.03.2021r. do Urzędu Miasta Zielona Góra zostało wysłane pismo mieszkańców z prośbą o całkowitą likwidację ławek oraz zadaszonej wiaty na terenie obiektu. Prośba już wcześniej była zgłaszana do lokalnych władz (pismo z dnia 08.08.2018r.). Niestety nie doczekała się zrozumienia i pozytywnego odzewu.

Po analizie projektu zagospodarowania terenu dokładnie widać, że brakuje nasadzeń zieleni krzewiastej oddzielających boisko od sąsiadujących posesji. Ponadto nie da się nie zauważyć niezwykle małej odległości dzielącej boisko od ogrodzenia i najbliższego domu. Odległość boiska do gry w koszykówkę od ogrodzenia wynosi zaledwie 3,25m!!! Niewiele dalej znajduje się drewniana altana (miejsce pijackich libacji). Najbliższy dom oddalony jest o 4,25m od ogrodzenia.

Jak widać na załączonych zdjęciach odległości od okien i tarasów mieszkańców są bardzo małe. Nie trudno domyślić się, że tak małe odległości muszą generować liczne uciążliwości.

Dla przypomnienia w podobnej sprawie protestowali mieszkańcy ul. Kąpielowej na osiedlu Jędrzychów. W tym przypadku odległość boiska od najbliższej działki wynosiła 13m (odległość od domu +5m, razem 18m!). Mimo tak sporej odległości od boiska projekt został oprotestowany, wstrzymano jego realizację, a radni na ostatniej sesji Rady Miasta zdecydowali o przesunięciu boiska o kolejne 5m.

Myślę, że ta sprawy wymaga szczególnej uwagi. W naszym mieście powinny obowiązywać jednakowe standardy budowy obiektów rekreacyjnych dla wszystkich lokalizacji.

https://bip.zielonagora.pl/zamowienia_publiczne/131/1397/E2_80_9EZagospodarowanie_terenu_przy_ul__Zlotej_na_park_rekreacyjny_dla_mlodziezy_E2_80_9D/

Interpelacja:

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2021/04/Interpelacja-53-DJL-2021.pdf