Propozycja zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego w Zielonej Górze.

1. Powołanie Komisji Bezpieczeństwa Energetycznego w naszym mieście, która będzie współpracowała ze Sztabem Kryzysowym w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom Zielonej Góry.

2. Przyjęcie założenia że kryzys energetyczny, który na pewno dotknie nasze miasto jest nieuchronny – a nie hipotezą – i należy podjąć niezwłocznie działania w zakresie:
– rozpoznania skali zagrożeń – ilu zielonogórzan może mieć problemy z ogrzewaniem swoich domostw w nadchodzącym sezonie grzewczym,
– przygotowania Miasta i jego mieszkańców do zagrożeń, które będą wynikać z braku energii, opału, gazu, ich niedoboru lub innych niedogodności a także wzrostu ich cen,
– zagrożeń i niedogodności wynikających z braku i czasowych wyłączeń prądu oraz nieuchronnych podwyżek cen prądu,
– wdrożenia planu oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej (wzory do skopiowania z Wałbrzycha i Opalenicy),
– zagrożeń wynikających z braku gazu sieciowego, LPG i w butlach,
– zagrożeń wynikających z wysokich kosztów energii cieplnej,
– analizy kosztów i ustalenia zasad korzystania z energii cieplnej w tym sezonie grzewczym w budynkach i obiektach zarządzanych przez Miasto.

3. Udostępnić mieszkańcom drewno opałowe pozyskane z lasów komunalnych i parków (wiatrołomy, wycinka uschniętych drzew w Parku Braniborskim i na terenie miasta)

4. Przeanalizowanie zasadności kontynuowania inwestycji miejskich, takich jak np. Kąpielisko Ochla – a w ich miejsce zaplanować docieplenie budynków, fotowoltaikę na ich dachach i elewacjach oraz pompy ciepła. Traktowanie tych przedsięwzięć jako priorytet.

5. Ustalenie priorytetów działań, na które trzeba opracować i wdrożyć odpowiednie PROCEDURY.

6. Podczas prac komisji korzystać z wiedzy zaproszonych przedstawicieli Elektrociepłowni, PGNiG oraz EWE.

7. Opracować i rozpowszechnić zalecenia dotyczące oszczędzania energii.

Powyższy dokument został przesłany do Przewodniczącego i Biura Rady Miasta Zielona Góra w dniu 2 września 2022 roku

Informacje prasowe: