Bezpieczeństwo energetyczne Zielonej Góry

Propozycja zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego w Zielonej Górze. 1. Powołanie Komisji Bezpieczeństwa Energetycznego w naszym mieście, która będzie współpracowała ze Sztabem Kryzysowym w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom Zielonej Góry. 2. Przyjęcie założenia że kryzys energetyczny, który na pewno dotknie nasze miasto jest nieuchronny – a Dowiedz się więcej…