Na Osiedlu Bajkowym w Jędrzychowie, rozpoczęła się wymiana płyt ażurowych. Niestety ale jakość przebudowanej nawierzchni drogi jest niedostateczna. Nowo ułożone płyty ażurowe, niestety pękają. Mieszkańcy zgłaszają do UM Zielona Góra liczne usterki. Przypomnę, iż inwestycja ta realizowana jest z BO 2018, zadanie małe do 200 000 zł (nr 11 z III okręgu, łącznie oddano 422 głosy). Niestety droga nadaje się do ponownego remontu. Wartość wybranej oferty wynosi 406 527,30 zł z VAT, natomiast powierzchnia zleconych prac drogowych to 1.650 m2. W tej sprawie napisałem interpelację nr 5/DJL/2018, niestety udzielona odpowiedź jest nie na temat – https://legutowski.pl/interpelacje-i-zapytania/

Ekspertyza firmy Ziel-Bruk jednoznacznie wskazuje, że płyty ażurowe zastosowane do remontu tej drogi w żadnym wypadku się nie nadają. Podstawowym i pierwotnym przeznaczeniem płyt ażurowych jest umacnianie skarp i rowów w celu zabezpieczenia znajdujących się na nich gruntów przed osuwaniem. W przypadku ruchu pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony należy stosować inne materiały drogowe.

Link do przetargu: http://bip.zielonagora.pl/zamowienia_publiczne/131/1442/Przebudowa_nawierzchni_drog_na_Osiedlu_Bajkowym_w_Zielnej_Gorze/

Opinia techniczna Ziel-Bruk dot. drogi
Opinia techniczna Ziel-Bruk w sprawie stosowania płyt ażurowych w budownictwie.
Podbudowa drogi
Podbudowa drogi
Nowe płyty drogowe pękają
Nowe płyty pękają
Płyty ażurowe na drogę
Płyty ażurowe na drogę
Mapa sytuacja drogi
Mapa sytuacja
Mapa zakres remontu drogi
Mapa zakres remontu

http://bip.zielonagora.pl/system/obj/56130_Ogloszenie_o_udzieleniu_nieograniczony_2016.pdf

https://gazetalubuska.pl/zielona-gora-mieszkancy-boja-sie-ruchu-maszyn-budowlanych-przy-domach-drza-o-bezpieczenstwo-swoje-i-dzieci/ar/c1-14756214

http://bip.zielonagora.pl/system/obj/63282_DOBR_0003_112_2019_RonowiczB_odpPM.pdf

http://bip.zielonagora.pl/system/obj/59179_DOBR_0003.21.2019.OdpowiedzPM.pdf