W miesiącu lutym 2020 r. mieszkańcy osiedla Bajkowego złożyli do Prezydenta Miasta Zielona Góra interpelację. Dokument (nr 19/DJL/2020) został przekazany za moim pośrednictwem, jest do pobrania ze strony: https://legutowski.pl/interpelacje-i-zapytania/

Odpowiedź: https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2020/02/DOBR_0004_76_2019_PM.pdf

Sprawę remontu drogi Królewny Śnieżki na Osiedlu Bajkowym opisywałem już w 2018 roku: https://legutowski.pl/2018/10/droga-na-osiedlu-bajkowym/

Mieszkańcy w dalszym ciągu są niezadowoleni ze sposobu załatwienia ich sprawy. Na najbliższych sesjach Rady Miasta Zielona Góra, będziemy informować o licznych nieprawidłowościach przy budowie dróg zgłoszonych przez mieszkańców Jędrzychowa.

Zdjęcia przedstawiają zalane drogi po ulewie na osiedlu Jędrzychów, ul. Królewny Śnieżki oraz ul. Jędrzychowska.

Część nieprawidłowości znajduje się w załączonej odpowiedzi na interpelację: https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2020/02/DOBR_0004_76_2019_PM.pdf

Link do przetargu na budowę ul. Królewny Śnieżki: https://bip.zielonagora.pl/zamowienia_publiczne/139/1442/Przebudowa_nawierzchni_drog_na_Osiedlu_Bajkowym_w_Zielnej_Gorze/

Niebawem ciąg dalszy tej sprawy.