Doradztwo w zakresie kreowania wizerunku miasta Zielona Góra

Udostępnienia umów zawartych z firmą Lifehackers Franciszek Przybyła INTERPELACJA nr 87/DJL/2022 W dniu 7 czerwca 2022r. na adres e-mail Sekretarza Miasta Zielona Góra wysłałem pismo z prośbą o przesłanie umów zawartych z firmą Lifehackers Franciszek Przybyła – Usługa polegająca na doradztwie w zakresie kreowania wizerunku Miasta Zielona Góra na kwotę Dowiedz się więcej…

Stan techniczny wiaduktu w ciągu ul. Zjednoczenia

Stan techniczny remontowanego wiaduktu w ciągu ul. Zjednoczenia INTERPELACJA nr 86/DJL/2022 1. Wykonywanie okresowych przeglądów i inspekcji dróg oraz obiektów mostowych to jedno z najważniejszych zadań związanych z zarządzaniem drogami i mostami. Informacje uzyskane w ramach tych działań powinny stanowić punkt wyjścia do podejmowania wszelkich decyzji związanych z bieżącym utrzymaniem, Dowiedz się więcej…

Finansowanie i prowadzenie mediów cyfrowych przez Urząd Miasta ZG

INTERPELACJA nr 85/DJL/2022 1. Czy Urząd Miasta Zielona Góra zezwolił swoim pracownikom na wykonywanie zajęć w mediach lokalnych w tym w portalu internetowym wiadomoscizg.pl? Czy miasto Zielona Góra finansuje w jakikolwiek sposób portal pod adresem URL: https://wiadomoscizg.pl/ oraz stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/wiadomoscizg? Czy dodatkowe zajęcia są wykonywane w czasie pracy Dowiedz się więcej…

Problemy z ogrzewaniem domostw mieszkańców

Problemy z ogrzewaniem domostw mieszkańców podczas najbliższej zimy INTERPELACJA nr 84/DJL/2022 Czy Pan Prezydent ma wiedzę ilu zielonogórzan może mieć problemy z ogrzewaniem swoich domostw podczas najbliższej zimy? Chodzi o mieszkańców korzystających nadal z węgla kamiennego, a także z innych źródeł ciepła innych niż sieć cieplna i gaz sieciowy z Dowiedz się więcej…

Składowisko nielegalnych odpadów w Przylepie

Zapytanie o składowisko nielegalnych odpadów w Przylepie i Park Braniborski Jaki jest stan zaawansowania likwidacji nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych na terenie byłych Zakładów Mięsnych w Przylepie ? Kiedy zostaną usunięte w Parku Braniborskim zinwentaryzowane, obumarłe drzewa, Urząd poniósł koszty na inwentaryzację drzew, w ślad za nią nastąpić miała ich wycinka? Dowiedz się więcej…

Fundusz obywatelski na budowę drogi przy ul. Krasnoludków

Fundusz obywatelski na budowę drogi przy ul. Krasnoludków INTERPELACJA nr 71/DJL/2022 W nawiązaniu do odpowiedzi Pana Prezydenta Miasta Zielona Góra na interpelacje Radnego Jacka Budzińskiego z dnia 27-12-2021r. Sygn. akt. DO-BR.0003.105.2021, RISS 5410352 proszę o uściślenie co Pan miał na myśli pisząc, że:„… dróg gruntowych na terenie Miasta Zielona Góra Dowiedz się więcej…