INTERPELACJA nr 85/DJL/2022

1. Czy Urząd Miasta Zielona Góra zezwolił swoim pracownikom na wykonywanie zajęć w mediach lokalnych w tym w portalu internetowym wiadomoscizg.pl? Czy miasto Zielona Góra finansuje w jakikolwiek sposób portal pod adresem URL: https://wiadomoscizg.pl/ oraz stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/wiadomoscizg?

Czy dodatkowe zajęcia są wykonywane w czasie pracy urzędu?


Zdjęcie nr 1 – Transparentność strony – Wiadomości Zielona Góra (WZG)

Odpowiedź: Ad. 1. Pracownicy Urzędu Miasta Zielona Góra pracują zgodnie z zakresem wykonywanych zadań oraz warunkami zatrudnienia na danym stanowisku. Pracownicy Urzędu Miasta Zielona Góra pracują w Urzędzie Miasta Zielona Góra. Urzęd Miasta Zielona Góra nie finansuje wymienionego portalu oraz profilu na Facebooku.


2. Dlaczego treści zamówione i opłacone przez Urząd Miasta Zielona Góra są udostępniane na innych w tym prywatnych portalach (cross-posting)? Kto decyduje o dostępie do treści (wideo, zdjęcia, napisane teksty) opłaconych przez UM ZG? Dlaczego Urząd Miasta zgadza się na publikowanie treści na anonimowej stronie https://wiadomoscizg.pl/, która nie spełnia transparentności i kluczowych wymagań rozporządzenia RODO?

Odpowiedź: Ad. 2. Treści publikowane na oficjalnych stronach oraz fanepege’ach Urzędu Miasta Zielona Góra są ogólnodostępne.

3. Kto jest właścicielem wyprodukowanych i wyemitowanych programów telewizyjnych, zamówionych i opłaconych przez Urząd Miasta, opublikowanych na stronie www.TvZG.pl, a obecnie dostępnych na kanale YouTube „Wiadomości Zielona Góra”?

Odnośnik do strony: https://www.youtube.com/Wiadomo%C5%9BciZielonaG%C3%B3ra

Odpowiedź Ad. 3. Urząd Miasta Zielona Góra posiada prawo do wyprodukowanych i wyemitowanych materiałów zgodnie z zawartymi umowami.


Zdjęcie nr 2 – Kanał na YouTube: „WiadomościZielonaGóra”
Zdjęcie nr 3 – Kanał na YouTube: „WiadomościZielonaGóra”

Rejestr umów UM ZG:

1. Umowa zawarta w 2016 roku – Produkcja i emisja materiałów programowych oraz

2. Umowy zawarte w latach 2017 i 2018 – Produkcja i emisja programów telewizyjnych

4. Dlaczego Urząd Miasta Zielona Góra zrezygnował z prowadzenia utworzonej 6 lipca 2015r. oficjalnej strony miasta na Facebooku, pod nazwą „Miasto Zielona Góra / Official Account”, która to strona w dniu 12 marca 2021r. zmienia nazwę na „Wiadomości Lubuskie”?

Adres URL strony (widoczny w archiwum stron internetowych):

https://www.facebook.com/MiastoZG

Proszę o informację kto prowadził powyższą stronę, gdy była miejskim kontem? Kto prowadzi stronę obecnie? Czy robią to urzędnicy Urzędu Miasta w Zielonej Górze? Stronę obserwowało ponad 15 tysięcy osób. Dlaczego nie poinformowaliście Państwo oficjalnie o zmianie nazwy i profilu przekazywanych treści np. na stronie UM w osobnym komunikacie?

Odpowiedź Ad. 4. Oficjalny profil Urzędu Miasta Zielona Góra: https://www.facebook.com/MiastoZG


Zdjęcie nr 4 – Transparentność strony – Miasto Zielona Góra / Official account (utworzonej 6 lipca 2022r., zmiana nazwy m.in. 18 listopada 2020r.)

Zdjęcie nr 5 – Archiwum stron internetowych z dnia 31 czerwca 2020 r. – Oficjalna strona miasta Zielona Góra na Facebooku

5. Proszę o odpowiedź czy wymieniony poniżej adresu URL jest oficjalnym, miejskim profilem na facebooku i od kiedy? Link do strony: https://www.facebook.com/MiastoZG

Odpowiedź Ad. 5. Oficjalny profil Urzędu Miasta Zielona Góra: https://www.facebook.com/MiastoZG


Zdjęcie nr 6 – Transparentność strony – Profil na facebooku Urząd Miasta Zielona Góra (utworzonej 18 listopada 2020r.)

6. Proszę o odpowiedź czy wymieniony poniżej adresu URL jest oficjalnym, miejskim profilem na twitterze i od kiedy? Link do strony: https://twitter.com/GoraMiasto

Odpowiedź Ad. 6. Tak, https://twitter.com/GoraMiasto jest oficjalnym profilem Urzędu Miasta Zielona Góra.


Zdjęcie nr 7 – Strona na twitterze: Urząd Miasta Zielona Góra

7. Proszę o odpowiedź czy wymieniony poniżej adresu URL jest oficjalnym, miejskim profilem na YouTube „Miasto Zielona Góra – Wiadomości” i od kiedy? Link do strony: https://www.youtube.com/channel/UCFxOmK9ns_zrfPvFPMwwz6A

Odpowiedź Ad. 7. Urząd Miasta Zielona Góra nie posiada oficjalnego kanału na YouTube.

Załączniki:

1. Zdjęcia stron internetowych nr: 1,2,3,4,5,6,7


Link do dokumentu oraz odpowiedź:

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/347/

Odpowiedź na interpelację nr 85/DJL/2022

Link do interpelacji: https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2022/09/85-DJL-2022.pdf

Wcześniejsze interpelacje:

Materiały prasowe

https://gazetalubuska.pl/zielona-gora-dziwna-wojna-na-profilach-spolecznosciowych-lacznik-zielonogorski-kronikarzem-miasta/ar/c1-15461758