Finansowanie i prowadzenie mediów cyfrowych przez Urząd Miasta ZG

INTERPELACJA nr 85/DJL/2022 1. Czy Urząd Miasta Zielona Góra zezwolił swoim pracownikom na wykonywanie zajęć w mediach lokalnych w tym w portalu internetowym wiadomoscizg.pl? Czy miasto Zielona Góra finansuje w jakikolwiek sposób portal pod adresem URL: https://wiadomoscizg.pl/ oraz stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/wiadomoscizg? Czy dodatkowe zajęcia są wykonywane w czasie pracy Dowiedz się więcej…

Miejskie media społecznościowe

W dniu 15-12-2020 r. do Biura Rady Miasta Zielona Góra złożyłem interpelację nr 37/DJL/2020 w sprawie miejskich mediów społecznościowych. Treść złożonego zapytania oraz odpowiedzi poniżej. CZĘŚĆ I FACEBOOK Czy miasto prowadzi swój profil na Facebooku? Ad 1. Tak Urząd Miasta Zielona Góra prowadzi oficjalny profil na Facebook’u – https://www.facebook.com/MiastoZG/ Jeśli Dowiedz się więcej…

Finansowanie mediów z pieniędzy zielonogórskich podatników.

W miesiącu wrześniu br. złożyłem interpelację dotyczącą finansowania mediów przez Urząd Miasta Zielona Góra. Chciałem się dowiedzieć jakie media, portale internetowe i społecznościowe prowadzi lub finansuje Urząd Miasta Zielona Góra? Interpelacja nr 33/DJL/2020 pytania oraz odpowiedzi Pana Prezydenta Odpowiedź: Ustawa o pracownikach samorządowych nie nałożyła na pracownika obowiązku posiadania zgody Dowiedz się więcej…