W dniu 15-12-2020 r. do Biura Rady Miasta Zielona Góra złożyłem interpelację nr 37/DJL/2020 w sprawie miejskich mediów społecznościowych. Treść złożonego zapytania oraz odpowiedzi poniżej.

CZĘŚĆ I FACEBOOK

 1. Czy miasto prowadzi swój profil na Facebooku?

Ad 1. Tak Urząd Miasta Zielona Góra prowadzi oficjalny profil na Facebook’u – https://www.facebook.com/MiastoZG/

 1. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej miasta znajduje się link do Facebooka?

Ad 2. Tak na stronie Urzędu Miasta znajduje się link z przekierowaniem do oficjalnego profilu Urzędu Miasta Zielona Góra.

 1. Jeśli miasto prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?

Ad 3. Pracownicy Urzędu Miasta Zielona Góra nie blokują komentarzy ani użytkowników Facebooka.

 1. Jeśli Facebook miasta posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, proszę o przesłanie linków do miejsca, gdzie jest ona opisana.

Ad 4. Nie dotyczy

 1. Jeżeli miasto prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu miasta w tym serwisie?

Ad 5. Nie dotyczy

 1. Czy profile Facebook miasta prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?

Ad 6. Tak, profil Urzędu Miasta jest prowadzony przez pracowników Urzędu Miasta Zielona Góra

 1. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, proszę o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

Ad 7. Profil prowadzony jest przez pracowników Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Zielona Góra.

CZĘŚĆ II TWITTER

 1. Czy miasto prowadzi swój profil na Twitterze?
 2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej miasta znajduje się link do Twittera?
 3. Jeśli miasto prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
 4. Jeśli Twitter miasta posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, proszę o przesłanie linków do miejsca, gdzie jest ona opisana.
 5. Jeżeli miasto prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu miasta w tym serwisie?
 6. Czy profil Twitter miasta prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
 7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, proszę o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

Odpowiedź

Urząd Miasta Zielona Góra nie posiada oficjalnego profilu na Twitterze.

CZĘŚĆ III FORUM

Czy miasto prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

Odpowiedź

Urząd Miasta Zielona Góra nie prowadzi forum dla mieszkańców ani żadnych grup w mediach społecznościowych

CZĘŚĆ IV OFICJALNY PROFIL W/B/P

 1. Jeśli istnieje oficjalny profil prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu miasta? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy miasta, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez miasto)?
 2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 i 2019 roku opłacany z budżetu miasta, proszę o link do profilu.

Odpowiedź

Oficjalny profil Prezydenta Miasta Zielona Góra na Facebooku jest prowadzony przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.


Pytania i odpowiedzi na interpelację

Link do interpelacji na stronach BIP UM ZG:

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/125/


Pytania zadane przez Watchdog Polska w 2019 roku

W dniu 26 sierpnia 2019 r. w artykule “Dostałam bana na FB miasta” – czy urzędy blokują niewygodnych użytkowników w mediach społecznościowych?”, Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska jako pierwsze zostało pytania, które są takie same jak w mojej interpelacji.

https://siecobywatelska.pl/dostalam-bana-na-fb-miasta-czy-urzedy-blokuja-niewygodnych-uzytkownikow-w-mediach-spolecznosciowych/

Pytania (załącznik nr 1):

https://backend.sprawdzamyjakjest.pl/media/annotations/mission/application_file/wniosek_media_spolecznosciowe.pdf

Treść odpowiedź:

https://funcrowd-documents.sprawdzamyjakjest.pl/static/pdf/monitoring14/13711.pdf


Wnioski

Odpowiedzi na identycznie zapytania złożone w 2019 r. i 2020 w wielu miejscach się różnią. Poniżej zamieszczam zestawienie różnic.

CZĘŚĆ I FACEBOOK

2020 r.

Ad 1. miasto wskazało swój oficjalny profil na Facebook’u – https://www.facebook.com/MiastoZG/

Ad 2. na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Zielona Góra http://zielona-gora.pl/ znajduje się link z przekierowaniem do profilu na FB.


CZĘŚĆ II TWITTER

2019 r.

Ad 1. Urząd Miasta Zielona Góra prowadził profil na Twitterze

Ad 2. na stronie miasta nie było linku z przekierowaniem do Twittera

Ad 6. profil prowadzili pracownicy UM

Ad 7. profil prowadził: zastępca dyrektora departamentu, podinspektor.

2020 r.

Urząd Miasta Zielona Góra odpowiedział, iż nie prowadzi oficjalnego profilu na Twitterze.

Komentarz:

W dniu 11-12-2020 r. sprawdziłem stronę Urzędu Miasta Zielona Góra oraz wszystkie konta na profilach społecznościowych. W trakcie przeglądania ich zawartości stwierdziłem, że są na nich zamieszczone odnośniki do mediów społecznościowych takich jak Facebook oraz do Twittera. Wykonałem zdjęcie strony – http://zielona-gora.pl/ – dostępne poniżej.

Na dzień dzisiejszym link z ww. strony do portalu Twitter zostały usunięte?! Czy jest to efekt mojego zapytania?

Tak wygląda archiwum tej strony w internecie, link w dalszym ciągu jest aktywny: http://web.archive.org/web/20201101012005/https://www.zielona-gora.pl/

Zdjęcie strony UM ZG z 11-12-2020r.
Zdjęcie strony UM ZG z 29-12-2020r.

Odnośnik ze strony Urzędu Miasta z dnia 11-12-2020r. wskazywały na następujące konto na Twitterze – https://twitter.com/GoraMiasto.

Poniżej zdjęcie ww. profilu:

Zdjęcie z dnia 11-12-2020r. godz. 18:27

To jest oficjalny adres e-mail Urzędu Miasta – redakcja@um.zielona-gora.pl, obecnie jest już zmieniony

Okazuje się, że to konto na Twitterze istniej do dnia dzisiejszego. Co ciekawe, posiada identyczne logo jak dodatkowy profil miasta na Facebook’u. – https://www.facebook.com/MiastoZGinfo

Zdjęcie z dnia 29-12-2020r.

Nasuwa się pytanie, czy jest to kolejny, oficjalny miejski profil na Facebook’u? Jak poinformowali mnie mieszkańcy naszego miasta na niektórych profilach FB są oni w dalszym ciągu zablokowani!

Istnieje jeszcze jeden profil na Twiterze – https://twitter.com/MiastoZG. Czy to jest miejski profil pomocniczy? Niektóre wpisów z tego portalu są przekierowane na kolejne miejskie strony na Facebook’u.

Zdjęcie z dnia 29-12-2020r.

CZĘŚĆ IV OFICJALNY PROFIL W/B/P

Oficjalny profil Prezydenta Miasta Zielona Góra nie na Facebooku jest prowadzony przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.


Podsumowanie

Dużym zaskoczeniem są dla mnie powyższe odpowiedź ponieważ w poprzedniej interpelacji nr 33/DJL/2020 z dnia 15-10-2020 r. w punkcie Ad 7. wskazano, że Pracownicy Urzędu Miasta Zielona Góra prowadzą oficjalny profil miasta w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram. Wygląda no to, że UM trzeba pytać, która odpowiedź jest właściwa?

W dalszym ciągu nie wiemy jakie są dokładne nazwy portali i profili społecznościowych prowadzonych przez Urząd Miasta? Czy w rozliczeniach i przepływach finansowych znajdują się inne podmioty gospodarcze, stowarzyszenia lub fundacje? Jakie koszty ponosimy za miejskie media w tym społecznościowe?

Link do interpelacji 33/DJL na stronach BIP UM ZG:

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/97/

Odpowiedź na interpelację 33/DJL/2020:

Odpowiedź: https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2020/10/DOBR_0003_61_2020_LegutowskiD_odp.pdf

Dodatkowe wydatki na promocję miasta w 2021 r. – 1 mln zł.

W budżecie na rok 2021 w rozdziale 75075 znajdujemy zwiększone wydatki na promocję miasta (m.in. przygotowanie publikacji wydawnictw reklamowych i promocyjnych, kampanie reklamowe miasta). Mieszkańcy ze swoich podatków zapłacą dodatkowy 1 mln zł na media Urzędu Miasta. W trakcie grudniowej sesji budżetowej wielokrotnie zadawałem Panu Prezydentowi pytania: skąd się biorą te nowe wydatki? No co zostanie przeznaczona dodatkowa kwota 1 mln zł? Jakie są całkowite koszty produkcji „Łącznika Zielonogórskiego”? Niestety na to oraz wiele innych pytań nie uzyskałem odpowiedzi.

Rozdział 75075, pkt. 2. „Wydatki bieżące związane z promocją miasta (m.in. przygotowanie publikacji wydawnictw reklamowych i promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, kampanie reklamowe miasta, kultywowanie i promocja tradycji winiarskich, współpraca zagraniczna i organizacja Forum Miast Bliźniaczych, współpraca z Euroregionem, udział w targach, wystawach i seminariach turystycznych i gospodarczych, przygotowanie i udział w misjach gospodarczych)”

Konto 75075 poz. 2 zwiększone wydatki na promocje

Link do pobrania Budżet miasta Zielona Góra na 2021 r.: https://bip.zielonagora.pl/system/obj/67860_Projekt_uchwaly_budzetowej_2021-skompresowany.pdf

Poprzedni wpis w sprawie finasowania mediów:

https://legutowski.pl/2020/11/finansowanie-mediow-z-pieniedzy-zielonogorskich-podatnikow/

Interpelacja w sprawie finansowania mediów i wydawnictw Urzędu Miasta nr 34/DJL/2020

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/110/

Wszystkie złożone interpelacja i zapytania dostępne na stronie: