Budowa dróg na Jędrzychowie

Budowa dróg na Jędrzychowie W budżecie Miasta Zielona Góra na rok 2024, dzięki moim wnioskom, zabezpieczono środki na realizację ulic na osiedlu Jędrzychów. Zgodnie z treścią autopoprawki, do wykonania zostały zakwalifikowane następujące drogi: Poniżej znajduje się dokument – autopoprawka Prezydenta Miasta Zielona Góra uwzględniająca wyżej wymienione ulice jako zadania inwestycyjne Dowiedz się więcej…

Fundusz obywatelski na budowę drogi przy ul. Krasnoludków

Fundusz obywatelski na budowę drogi przy ul. Krasnoludków INTERPELACJA nr 71/DJL/2022 W nawiązaniu do odpowiedzi Pana Prezydenta Miasta Zielona Góra na interpelacje Radnego Jacka Budzińskiego z dnia 27-12-2021r. Sygn. akt. DO-BR.0003.105.2021, RISS 5410352 proszę o uściślenie co Pan miał na myśli pisząc, że:„… dróg gruntowych na terenie Miasta Zielona Góra Dowiedz się więcej…

Budżet na rok 2021

W dniu 22-12-2020r. na XXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra radni klubu Koalicji Obywatelskie złożyli wnioski, w których zaproponowali następujące zmiany w Projekcie Uchwały Budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2021. Poniżej przedstawiam treść wniosków oraz tablicę z imiennymi wynikami głosowania poszczególnych radnych. Niestety, żaden z wniosków nie został przegłosowany. Dowiedz się więcej…

Miejskie media społecznościowe

W dniu 15-12-2020 r. do Biura Rady Miasta Zielona Góra złożyłem interpelację nr 37/DJL/2020 w sprawie miejskich mediów społecznościowych. Treść złożonego zapytania oraz odpowiedzi poniżej. CZĘŚĆ I FACEBOOK Czy miasto prowadzi swój profil na Facebooku? Ad 1. Tak Urząd Miasta Zielona Góra prowadzi oficjalny profil na Facebook’u – https://www.facebook.com/MiastoZG/ Jeśli Dowiedz się więcej…