W tym wpisie zamieszczam ważne dokumenty finansowe naszego miasta Zielona Góra. Zapraszam do lektury i składania uwag do projektu budżetu miasta Zielona Góra na rok 2020.

Projekt budżety miasta Zielona Góra na rok 2020:

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Zielona Góra: