Na LXVI sesji budżetowej Rady Miasta, Klub Radnych PO złożył łącznie 12 wniosków – zmian do uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na 2023 rok – na łączną kwotę 5 mln zł. Wszystkie wnioski zostały poddane pod głosowanie z dwoma lub trzema różnymi źródłami finansowania, na rezerwę ogólną, inwestycyjną, czy też inne.

‼️ Tylko te wnioski zmian do Budżetu Miasta na 2023 rok zostały poddane pod głosowanie. Pan Prezydent Janusz Kubicki oraz jego Radni nie składali swoich wniosków.

Poniżej nazwy zadań do wniosków Klubu Radnych PO:

1. Budowa ścieżki rowerowej wraz z naprawą chodnika przy ul Świerkowej, Osiedle Leśne

2. Naprawa drogi wraz z budową miejsc parkingowych przy bloku mieszkalnym na ul. Juliusza Kossaka 4abcd

3. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Domeyki w Jędrzychowie

4. Oczyszczenie i pogłębienie oraz wykonanie napowietrzenia stawu w Łężycy przy ul. Kościelnej

5. Budowa ciągu pieszego łączącego ulicę Krasnoludków z Kożuchowską na Osiedlu Bajkowym

6. Budowa drogi oraz montaż oświetlenia przy ul. Bocznej – dojazd do osiedla Boczna Enklawa

7. Opracowanie dokumentacji budowalnej dla realizacji zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr. 1 ul Truskawkowa 12/ Chynów

8. Rewitalizacja zieleni, nasadzenia przy ul. Wyszyńskiego – pas zieleni między ulicami Słowacką a Węgierską

9. Przeprowadzenie remontów zabezpieczających budynek Zielonogórskiego Ośrodka Kultury przy ul. Festiwalowej 3 przed dalszą degradacją

10. Budowa w formie wyniesienia, przejścia dla pieszych na ul. Francuskiej na wysokości budynku przy ul. Krajlewskiej 22-24

11. Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Szosa Kisielińska (północna część) na wysokości od skrzyżowania o ruchu okrężnym do budynków przy ul. Suwalskiej

12. Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Strumykowej od skrzyżowania z ul. Sulechowską do budynków Wojskowego Biura Emerytalnego

‼️ WNIOSKI NIE ZOSTAŁY PRZYJĘTE

Poniżej wyniki głosowania oraz przykładowe wnioski: A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, C5

Wyniki głosowania radnych

Budżet Miasta w 2022 roku

Kategorie: budżet