W dniu 22-12-2020r. na XXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra radni klubu Koalicji Obywatelskie złożyli wnioski, w których zaproponowali następujące zmiany w Projekcie Uchwały Budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2021.

Poniżej przedstawiam treść wniosków oraz tablicę z imiennymi wynikami głosowania poszczególnych radnych.

Niestety, żaden z wniosków nie został przegłosowany.

Wnioski klubu KO do Budżetu na 2021 rok

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2021

https://bip.zielonagora.pl/akty/144/12095/Uchwala_budzetowa_Miasta_Zielona_Gora_na_rok_2021/

Skład Rady Miasta Zielona Góra kadencja 2018– 2023

https://bip.zielonagora.pl/154/Radni_Miasta_Zielona_Gora/

Głosowanie nr 8

Budowa ciągu pieszego od ul. Krasnoludków na Osiedlu Jędrzychów w Zielonej Górze do ul. Kożuchowskiej – kwota 150 000,00 zł

Zadanie zgłoszone przez mieszkańców do BO 2020.

Ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Jędrzychowską z ul. Królewny Śnieżki jest najkrótszą drogą mieszkańców Osiedla Bajkowego w celu:

1. udania się na zakupy

2. dotarcie do przystanków autobusowych

3. dojście do ul. Jędrzychowskiej.

Jest to najczęściej wybierana droga przez dzieci z Osiedla Bajkowego udających się do pobliskiej szkoły. Z ulicy tej korzysta kilkaset osób tygodniowo jednak przejście niespełna 200 metrów ulicą wymaga niejednokrotnie zmiany obuwia.

Głosowanie nr — brak!!!

Przebudowa – przepust cieku wodnego Dłubnia w rejonie ul. Mokrej na Osiedlu Jędrzychów w Zielonej Górze – kwota 30 000,00 zł

Głosowanie — brak!!!

Złożona interpelacja nr 30 z 30-06-2020r.

Ta przebudowa miała poprawić komfort życia mieszkańców zalewanych posesji.

Mieszkańcy ul. Mokrej na Jędrzychowie zwracali się z prośbą o interwencję w sprawie stałego zalewania ich posesji przez ciek wodny Dłubnia. Mieszkańcy proszą, aby miasto podjęło działania, które w przyszłości zabezpieczyłoby ich domy i działki przed zalewaniem. Jednocześnie zwracają uwagę, że żyją w strachu przed kolejnymi opadami, a każdy większy deszcz powoduje w nich ogromny stres.

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/70/

https://gazetalubuska.pl/tutaj-kazda-ulewa-to-stres-ze-znow-nas-zaleje-alarmuje-zaniepokojona-mieszkanka-czy-na-zielonogorskim-jedrzychowie-cos-sie/ar/c1-15059154

Głosowanie nr 9

Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Bocznej na Jędrzychowie, dojazd do osiedla Boczna Enklawa – kwota 200 000,00 zł

Złożona interpelacja nr 31 z 2-07-2020r.

Mieszkańcy osiedla Boczna Enklawa przy ul. Bocznej i Zielnej na Jędrzychowie zwracają się z prośbą o wybudowanie drogi dojazdowej do osiedla, wykonanie oświetlenia oraz odwodnień. Osiedle obejmuje 13 budynków, w których mieszka ok 52 rodzin. Do osiedla dochodzi tylko jedna droga prowadząca od ul. Bocznej. Przy tak gęstym zaludnieniu jest to niewystarczające. Duże natężenie ruchu samochodowego i pieszego sprawia wiele utrudnień w codziennym życiu mieszkańców. Ponadto brak chodników stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, dla których jest to jedyna droga do szkoły. Każdy większy deszcz powoduje zalewanie drogi i kolejne utrudnienia w ruchu. Brak kanalizacji deszczowej powoduje, że woda rozlewa się po drogach. Mieszkańcy osiedla Boczna Enklawa zwracają się z prośbą o interwencję w tej sprawie. Proszą, aby miasto podjęło działania, które w przyszłości zabezpieczyłoby ich domy i działki przed zalewaniem.

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/71/

Głosowanie nr 10

Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi i odwodnieniem – ul. Kąpielowa Jędrzychów – kwota 70 000,00 zł

Złożona interpelacja nr 14 z 28-08-2019r.

W godzinach porannych przed szkołą znacznie zwiększa się ruch samochodowy. Często dochodzi tam do blokady drogi dojazdowej do szkoły. Mieszkańcy pobliskich domów skarżą sie na problemy z wyjazdem ze swoich posesji, które są notorycznie zastawiane przez auta rodziców podwożących dzieci na zajęcia. W ostatnim czasie pojawiły się również uwagi mieszkańców co do niewystarczającej ilości miejsc parkingowych pod szkołą. Samochody rodziców parkują między innymi na nieutwardzonym poboczu, które z uwagi na brak kanalizacji deszczowej podczas opadów zalewane jest wodą spływającą z dogi. Woda zalewa nie tylko pobocze ale również poseesje okolicznych mieszkańców.

https://bip.zielonagora.pl/system/obj/61666_DOBR_0003_88_2019_LegutowskiD.pdf

Głosowanie nr 11

Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych – wyjazd z osiedla ul. Jaśminowa Jędrzychów – kwota 50 000,00 zł

Ruch na osiedlu przy ul. Kalinowej i Jaśmninowej na Jędrzychowie odbywa się na drodze jednokierunkowej z jezdnią o szerokości 4 m. Ul. Jaśminowa nie posiada chodnika dla pieszych. Wyjazd z tego osiedla w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przewidziano przez las ulicą Słonecznikową. W związku z bezpieczeństwem jazdy oraz dużym ruchem pieszych wskazane jest dobudowanie tego wyjazdu.

Urząd Miasta jest w trakcie procedury uzyskania pozwoleniem na budowę dla tego odcinka drogi.

Głosowanie nr 12

Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych – wyjazd z osiedla ul. Słonecznikowa Jędrzychów etap 1 – kwota 150 000,00 zł

Jest to kontynuacja wyjazdu z osiedla z drogi przy ul. Jaśminowej. Budowa drogi została podzielona na oddzielne pozwolenia na budowę ze względu na specyfikę MPZP dla tego rejonu.

Urząd Miasta jest w trakcie procedury uzyskania pozwoleniem na budowę dla tego odcinka drogi.

Głosowanie nr 13

Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych – wyjazd z osiedla ul. Słonecznikowa Jędrzychów etap 2 – kwota 100 000,00 zł

Ostatni odcinek wyjazdu z osiedla przy ul. Jąsminowej i Kalinowej. Budowa drogi w ciągu ul. Słonecznikowej, na odcinku ul. Jaśminowej do ul. Kaczeńcowej.Ze względu na wykupy działek i wycinkę drzew zadanie zostało zgłoszone jako etap trzeci.

Urząd Miasta jest w trakcie procedury uzyskania pozwoleniem na budowę dla tego odcinka drogi.

Głosowanie nr 14

Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych – oświetlenie ul. Kaczeńcowa Jędrzychów – kwota 20 000,00 zł

Mieszkańcy ul. Kaczeńcowej zwrócili się z prośbą o wykonanie oświetlenia wyjazdu z ul. Kaczeńcowej do ul. Mieczykowej. Droga ta położona jest w lesie, gdzie często spacerują dziki. Jest to też wyjazdem z osiedla w kierunku ruchliwej ul. Mieczykowej. Jest to droga szutrowa.

Głosowanie nr 15

Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Tulipanowa Jędrzychów – kwota 230 000,00 zł

W 2011 roku mieszkańcy ul. Tulipanowej zwracali się do Pana Prezydenta Miasta Zielona Góra z prośbą o wykonanie drogi na osiedlu Jędrzychów III.

W połowie lat 90-tych została wykonana część nawierzchni od ul. Liliowej z płyt ażurowych. Droga po budowie kanalizacji sanitarnej została zniszczona. W związku z dużymi wzniesieniami woda opadowa powoduje podmywanie nawierzchni i zalewanie pobliskich mieszkańców. Często też dochodzi do zanieczyszczenia ściekiem deszczowym ul. Mieczykowej.

Wszystkie tablice z imiennymi wynikami głosowania