Mieszkańcy ul. Mokrej na Jędrzychowie zwracają się z prośbą o interwencję w sprawie stałego zalewania ich posesji przez ciek wodny Dłubnia. Mieszkańcy proszą, aby miasto podjęło działania, które w przyszłości zabezpieczyłoby ich domy i działki przed zalewaniem. Jednocześnie zwracają uwagę, że żyją w strachu przed kolejnymi opadami, a każdy większy deszcz powoduje w nich ogromny stres.

Należy zwrócić uwagę, że problemy mieszkańców wiążą się z decyzjami Miasta. Mianowicie Miasto Zielona Góra wydało szereg pozwoleń na budowę nowych osiedli i domów jednorodzinnych w obszarze zalewowym cieku Dłubnia, co znacznie ograniczyło powierzchnię odparowywania wody oraz pogorszyło współczynnik spływu powierzchniowego dla tych terenów.

W zeszłym roku Rada Miasta Zielona Góra przyjęła do realizacji uchwałę „Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona Góra do roku 2030”. Pragnę przypomnieć, iż uchwała nr V.88.2019 w dniu 26-02-2019r. została przegłosowana ilością 17 głosów (2 wstrzymujących się, 6 obecnych niegłosujący) i powinna być wdrożona w życie, za co odpowiedzialny jest Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Link: https://bip.zielonagora.pl/akty/1/11013/w_sprawie_przyjecia__E2_80_9EPlanu_adaptacji_do_zmian_klimatu_Miasta_Zielona_Gora_do_roku_2030_E2_80_9D/

W załączniku do uchwały nr V.88.2019 w dziale 7. Działania Adaptacyjne wymieniono Cel strategiczny 4. Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska hydrologiczne (opady nawalne, powodzie/podtopienia i susza) oraz anemometryczne (silny wiatr) i wyładowania atmosferyczne, który powinien być wdrożony już w tym roku. Poniżej wymieniam punkty, które zobowiązują miasto m.in. do uregulowania cieków wodnych:

  • Działanie 4.1. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta.
  • Działanie 4.2. Budowa systemu zieleni miejskiej i wód (zielono-błękitnej infrastruktury) z wykorzystaniem zasobów naturalnych (działanie ciągłe).
  • Działanie 4.6. Zachowanie i rewaloryzacja cieków i zbiorników wodnych jako elementów kompleksowej zielono-błękitnej infrastruktury służącej odprowadzaniu, oczyszczaniu i retencji (powierzchniowej lub podziemnej) nadmiaru wód deszczowych i roztopowych z otaczających terenów (dotyczy między innymi Dłubni).
  • Działanie 4.11. Budowa systemu monitoringu opadów atmosferycznych w poszczególnych zlewniach miasta, (wykonanie systemu teleinformatycznego do roku 2025).

W związku z nasileniem się gwałtownych zjawisk pogodowych, wymagana jest pilna interwencja władz miasta w celu zabezpieczenia przepływu cieku Dłubnia w całym jego przebiegu. Przy obfitych opadach deszczu, brak stałej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, będzie powodować kolejne lokalne podtopienia gruntów, zalewanie piwnic i ogródków.

Interpelacja: https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2020/06/Interpelacja-30-DJL-2020-v2.pdf

Materiały prasowe Gazeta Lubuska z 2007 roku: https://gazetalubuska.pl/potop-na-mokrej/ar/7696359

https://gazetalubuska.pl/miasto-splywa-z-deszczem/ar/7697195

Filmy z zalania drogi:
https://drive.google.com/file/d/1fE7eBECbb63FLUaych_iCtF9XEcLWsDh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10LjTRqLZNanSJ7KWBUHmyaO8wvOOjKGD/view?usp=sharing

Filmy z wnętrza kanału cieku Dłubnia:
https://drive.google.com/file/d/1_kxWkpVMApbKOnYjRC9vbx1nS7k_UEZ7/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Agrv_7yo-e7KWiRXr8O6VheHV1btIoC8/view?usp=sharing

Przetarg ZWIK na „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra: https://www.zwik.zgora.pl/przetargi/PlikidoPobrania/OPZDlubnia/

https://gazetalubuska.pl/tutaj-kazda-ulewa-to-stres-ze-znow-nas-zaleje-alarmuja-zaniepokojeni-mieszkancy-czy-na-zielonogorskim-jedrzychowie-cos-sie/ar/c1-15059154

RZG

https://www.rzg.pl/108463/108463/