Zanieczyszczenia środowiska w Łężycy

Ponownie wracamy do problemu zbiornika retencyjnego w Łężycy przy ul. Kościelnej w Zielonej Górze. Kolejny raz z powodu zaniedbań organów zarządzających dochodzi do dramatycznego zanieczyszczenia zbiornika. Niski stan wody oraz nieusuwane liście zmieniły zbiornik w smrodliwe bajorko pełne zanieczyszczeń, mułu i martwych ryb. Nieprzyjemny zapach uprzykrza życie mieszkańcom, a skażony Dowiedz się więcej…

Zaopatrzenie miasta w wodę

Zaopatrzenie miasta w wodę oraz modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Odpowiedź na INTERPELACJĘ nr 83/DJL/2022 Pytania: 1. W punkcie „Realizacja uchwał rady miasta” Raportu o stanie miasta za rok 2021 brak informacji o realizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024”: jakie zadania, które Dowiedz się więcej…

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi

W ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I” Spółka „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. planuje zrealizować dwa zadania, które mają na celu ochronę osiedla mieszkaniowego dzielnicy Jędrzychów przed okresowymi podtopieniami spowodowanymi wylewaniami w czasie dużych opadów przez ciek Dłubnia. Są Dowiedz się więcej…

Zalewanie posesji przy ul. Mokrej

Mieszkańcy ul. Mokrej na Jędrzychowie zwracają się z prośbą o interwencję w sprawie stałego zalewania ich posesji przez ciek wodny Dłubnia. Mieszkańcy proszą, aby miasto podjęło działania, które w przyszłości zabezpieczyłoby ich domy i działki przed zalewaniem. Jednocześnie zwracają uwagę, że żyją w strachu przed kolejnymi opadami, a każdy większy Dowiedz się więcej…

Zasoby wodne Zielonej Góry

Motto „W każdym mieście powinna być obfitość źródeł i fontann. Jeżeli ich brak, to powinny być urządzane rezerwuary dla zbioru i magazynowania wód deszczowych, które bardzo przydadzą się mieszkańcom w czasie posuchy lub szkód wyrządzonych przez wojny (?) we wszystkich państwach trzeba organizować dostawę wody czystej. Koniecznością jest oddzielać wodę Dowiedz się więcej…