Motto

„W każdym mieście powinna być obfitość źródeł i fontann. Jeżeli ich brak, to powinny być urządzane rezerwuary dla zbioru i magazynowania wód deszczowych, które bardzo przydadzą się mieszkańcom w czasie posuchy lub szkód wyrządzonych przez wojny (?) we wszystkich państwach trzeba organizować dostawę wody czystej. Koniecznością jest oddzielać wodę pitną od tej, którą wykorzystuje się dla innych potrzeb”

Arystoteles (384-322 p.n.e.)

Treść zapytania skierowane do Prezydenta w sprawie zabezpieczenia miasta Zielona Góra w wodę:


1. Czy miasto posiada plan postępowania na wypadek suszy tj. niedoborów wody, przy zaopatrzeniu mieszkańców w wodę pitną ?
2. Proszę o syntetyczną i aktualną informację na temat ilości wody niezbędnej do zaopatrzenia miasta – na str. internetowej ZWiK ostatnie informacje pochodzą z r. 2017. Proszę o aktualizację struktury pochodzenia wody ujmowanej dla wodociągu komunalnego w Zielonej Górze w uwzględnieniu o: a) wodę z Obrzycy b) ujęcie lewarowe Zawada c) ujęcia głębinowe w mieście ZG.
3. Jakie są roczne straty wody w ZWiK (w m3 i %), jak to wygląda w stosunku do innych wodociągów i co robi ZWiK by te straty ograniczyć ?
4. Czy przewiduje się wprowadzenie zakazu podlewania zieleni w mieście podczas suszy ?
5. Czy główne ujęcia tj. na Obrzycy i pod Zawadą gwarantują pełne pokrycie zapotrzebowania w wodę miasta w sytuacji awarii lub braku wody na jednym z tych ujęć ?
6. Czy miasto ma wiedzę w/w nt. stanu technicznego głównych magistral dosyłających wodę do SUW(Stacja Uzdatniania Wody) Zawada (D800 z ujęcia na Obrzycy zwłaszcza odcinka pod Odrą i D500 z ujęcia lewarowego pod Zawadą) – ich wiek to już ok 50 lat, czy są poddawane okresowy przeglądom wynikającym z prawa budowlanego
7. Zasobami wody w zlewni Obrzycy zarządzają Wody Polskie – jaka jest opinia tej instytucji nt. zgromadzonych ilości wody w jeziorach tej zlewni, ew. scenariuszy rozwoju sytuacji przy długo trwającej suszy i braku opadów atmosferycznych.
8. Co stało się z ujęciami wody zlikwidowanych zakładów tj. Polskiej Wełny, Browaru, Zefamu, Lubuskiej Wytwórni Win ?
9. Czy miasto przewiduje zawarcie porozumień z zakładami pracy takimi jak: Nordis, Polmos, Novita posiadającymi ujęcia podziemne o przekierowaniu ujmowanych wód w okresie suszy do sieci miejskiej ?
10. Czy miasto Zielona Góra planuje uruchomić program promujący zbieranie deszczówki przez gospodarstwa domowe ? Jeśli tak, jaki jest stan zawansowania prac na tym projektem ?

Odpowiedź Prezydenta miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego na zadane powyżej pytania

Dodatkowe źródła informacji:


https://www.zwik.zgora.pl/o-s…/promocja-i-edukacja/historia/
https://www.zwik.zgora.pl/woda-i-scieki/woda/ujecia-wody/
http://www.zgora.pios.gov.pl/…/st…/pms/pub/rap2004/zg/4.html
http://www.zgora.pios.gov.pl/…/2_GOSPODARKA_WODNO_%C5%9ACIE…

Wcześniejsze zapytania oraz dodatkowe informacje:

Materiały do pobrania:

Teren rekreacyjno-wypoczynkowy „Ochla” przy ul. Botanicznej

Programy telewizyjne TVN24 Czarno na białym:

https://www.tvn24.pl/964618

https://www.tvn24.pl/964623

https://www.tvn24.pl/964617

Wcześniej złożone interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami w sprawie odwodnień i zbierania deszczówki:

61664_DOBR_0003_1_19_2019_LegutowskiD

DOBR_0003_1_19_2019_OdpPM

61666_DOBR_0003_88_2019_LegutowskiD

DOBR_0003_88_2019_LegutowskiD_odpPM

Materiały prasowe:

http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,25185499,radny-proponuje-lapac-deszcz-ale-prezydent-odmawia-niedlugo.html

http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,25003264,zielonogorzanie-beda-lapac-deszcz-radny-przekonuje-ze-to.html