Program Złap deszcz wystartowała już w kilku miastach Polski. Czekamy z niecierpliwością na nasz zielonogórski program zatrzymywania deszczówki na naszych posesjach.

Zadania programu są zgodne ze strategią Unii Europejskiej, która zakłada m.in. przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych i uczynienia miasta odpornym na te zmiany. Program wychodzi też naprzeciw nowelizacji przepisów zawartych w nowym Prawie Wodnym.

Poniżej przedstawiam ciekawe publikacje promujące akcję z różnych miast polski.

Deszcz to zysk z Bydgoszczy mwik.bydgoszcz.pl:

Strategia rozwoju zieleni:

Deszcz to zysk

Katalog dobrych praktyk Wrocław – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych:

Geokompozyt sorbujący wodę
Mulda chłonna

Materiały prasowe:

http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,25185499,radny-proponuje-lapac-deszcz-ale-prezydent-odmawia-niedlugo.html

http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,25003264,zielonogorzanie-beda-lapac-deszcz-radny-przekonuje-ze-to.html

Złożone interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami:

Programy telewizyjne TVN24 Czarno na białym:

https://www.tvn24.pl/964618

https://www.tvn24.pl/964623

https://www.tvn24.pl/964617