Na Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zielona Góra, która odbyła się 14.12.2021 r., Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej złożyli aż 43 wnioski o zmianę w budżecie miasta na 2022 r. Niestety z 43 wniosków pozytywną opinię uzyskały jedynie trzy – wyposażenie pokoju terapeutycznego w IV LO w Zielonej Górze; budowa drogi w Raculce i budowa placu zabaw w Raculce.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie JST tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 proc. wydatków budżetu. Tego rodzaju rezerwa ma charakter obligatoryjny. Można uznać zatem, że w projekcie budżetu na 2022 r. nadwyżka w rezerwie ogólnej wynosi około 2 mln!

W przypadku wyczerpania wolnych środków z zadania pn. „Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra” na realizację zgłoszonych przez nas zadań wskazaliśmy nadwyżkę, którą uwzględniono w rezerwie ogólnej, a zatem Wiceprezydent K. Kaliszuk mija się z prawdą, mówiąc że Radni Klubu KO blokują budowę południowej obwodnicy. Z czego wynika to sfrustrowanie? A no z faktu, iż udało nam się wykazać celowe zabezpieczanie większej ilości środków na realizację poszczególnych zadań tak, aby można je później wykorzystać na inne cele.

Prezydent Janusz Kubicki odrzucił wszystkie wnioski klubu KO !!!

W trakcie sesji budżetowej Rady Miasta na 2022 rok radni wprowadzili autopoprawkę po stronie wskazania wskazania źródeł wydatków. Prezydent poddał pod głosowanie najpierw własną autopoprawkę przekazująca 840 tys. zł z rezerwy ogólnej do inwestycyjnej. Uzasadnieniem było to, że zostanie ona przekazana na część zadań zgłoszonych przez KO. Tym samym Prezydent pozbawił źródeł finansowania dla wniosków KO uzasadniając, że nie można bardziej pomniejszyć rezerwy, gdyż ustawa na to nie zezwala.

Wniosek, który złożył prezydent Kubicki został napisany „na kolanie”. Tym samym prowadzący obrady Piotr Barczak nie poddał wniosków PO pod głosowanie co zdaniem radnego Adam Urbaniak było złamaniem prawa i jest podstawą do zaskarżenia całej procedury budżetowej.

Wniosek Prezydenta Janusza Kubickiego do Budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok

Wnioski zmiany do budżetu złożone przez klub Koalicji Obywatelskiej:

 1. Budowa ciągu pieszego od ul. Krasnoludków na Osiedlu Jędrzychów w Zielonej Górze do ul. Kożuchowskiej
 2. Przebudowa – przepust cieku wodnego Dłubnia w rejonie ul. Mokrej na Osiedlu Jędrzychów w Zielonej Górze
 3. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Bocznej na Jędrzychowie, dojazd do osiedla Boczna Enklawa
 4. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi i odwodnieniem – ul. Kąpielowa Jędrzychów
 5. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych – wyjazd z osiedla ul. Jaśminowa Jędrzychów
 6. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych – wyjazd z osiedla ul. Słonecznikowa Jędrzychów etap 1
 7. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych – wyjazd z osiedla ul. Słonecznikowa Jędrzychów etap 2
 8. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych – oświetlenie ul. Kaczeńcowa Jędrzychów
 9. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Tulipanowa Jędrzychów
 10. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Arctowskiego
 11. Remont „Sali szeptów” przy ulicy Sowińskiego 3 – piwnicy winiarskiej z dużym potencjałem turystycznym
 12. Budowa parkingu przy Cmentarzu na Jędrzychowie
 13. Budowa placu zabaw na Osiedlu Raculka
 14. Uspokojenia ruchu na skrzyżowaniu ul. Nowojędrzychowskiej i Kąpielowej w Jędrzychowie
 15. Rewitalizacja stawu – Łężyca ul. Kościelna
 16. Oczyszczenie dna Dzikiej Ochli
 17. Tężnia solankowa w Ogrodzie Botanicznym
 18. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Pinokia
 19. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Domeyki Jędrzychów
 20. Rewitalizacja parku przy Kilińskiego za LO 1 w kierunku amfiteatru
 21. Przygotowanie dokumentacji remontu ul. Strumykowej od skrzyżowania z ul. Sulechowską do siedziby WAM-u
 22. Montaż oświetlenia i budowa chodnika przy hali tenisowej (budynek MOSiR) z wyznaczeniem przejścia dla pieszych
 23. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej pętli indukcyjnej na skrzyżowaniu Trasa Północna (wyjazd ze strefy gospodarczej)
 24. Zakup domku socjalnego dla trenerów na kortach ziemnych przy ul. Sulechowskiej
 25. Wyposażenie pokoju terapeutycznego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze
 26. Budowa drogi w Raculce
 27. Budowa dodatkowego pasa ruchu na rondzie św. Urbana i Patrona Miasta (ul. Wrocławska)
 28. Wykonanie dokumentacji prawoskrętu z ul. Francuskiej w Łużycką/DW 282 przy wyjeździe koło CH Francuska
 29. Stworzenie i oznaczenie w Zielonej Górze Szlaku Tradycji Winiarskich
 30. Przeprowadzenie remontów w miejskich placówkach oświatowych i wychowawczych
 31. Rewitalizacja zieleni, nasadzenia przy ul. Wyszyńskiego – pas zieleni między ulicami Słowacką a Węgierską
 32. Opracowanie dokumentacji budowlanej dla realizacji zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr.1 ul. Truskawkowa 12/Chynów
 33. Utworzenie Parku kieszonkowego przy ul. Wrocławskiej
 34. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Świerkowej (osiedle Leśne) wraz z stacją do samodzielnej naprawy roweru
 35. Budowa ścieżki spacerowej od ul. Bananowej do ul. Cisowej
 36. Montaż wiat przystankowych przy rondzie A. Bandurskiego
 37. Budowa zatoki postojowej dla autobusu wraz z montażem wiaty przy ul. Batorego
 38. Remont nawierzchni ulicy z płyt betonowych – Osiedle Olimp, ul. Batorego 166
 39. Montaż stacji do samodzielnej naprawy roweru przy ul. Fajansowej, osiedle Malarzy oraz osiedle Zacisze, przy ul. Prostej
 40. Budowa ścieżki rowerowej od Ronda H. Lubicz do ul. Zjednoczenia
 41. Wsparcie dla Lubuskiego Stowarzyszenia Badmintona
 42. Budowa miejsc parkingowych na os. Łużyckim i os. Zacisze
 43. Stypendia sportowe za osiągnięcia sportowe dla zawodników będących uczniami

Wnioski do budżetu na 2022 rok nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 – opis

Wniosek nr 3 – Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Bocznej na Jędrzychowie, dojazd do osiedla Boczna Enklawa

Wniosek nr 4 – Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi i odwodnieniem – ul. Kąpielowa Jędrzychów

Interpelacja 14/DJL/2019

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2019/08/61666_DOBR_0003_88_2019_LegutowskiD.pdf

Wniosek nr 10 – Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Arctowskiego

Wniosek nr 14 – Uspokojenia ruchu na skrzyżowaniu ul. Nowojędrzychowskiej i Kąpielowej w Jędrzychowie

Interpelacja 38/DJL/2021

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2021/01/Interpelacja-38-DJL-2021.pdf

Wniosek nr 15 – Rewitalizacja stawu – Łężyca ul. Kościelna

Wniosek nr 18 – Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Pinokia

Interpelacja 57/DJL/2021, Interpelacja 58/DJL/2021