Informacje dla inwestorów

Chcesz otrzymać pozwolenie na budowę, musisz pokryć koszty budowy nowych dróg !!! Umowę na współfinansowanie należy zawrzeć przed pozwoleniem na budowę inwestycji niedrogowej ! Nasuwa się pytanie, czy można obciążać nimi inwestora? To i wiele innych pytań pozostawiam bez odpowiedzi. Sprawa wymaga dogłębnego zbadania. Nie budzi wątpliwości, że zasady naliczania Dowiedz się więcej…

Osiedle Bajkowe Jędrzychów

W miesiącu lutym 2020 r. mieszkańcy osiedla Bajkowego złożyli do Prezydenta Miasta Zielona Góra interpelację. Dokument (nr 19/DJL/2020) został przekazany za moim pośrednictwem, jest do pobrania ze strony: https://legutowski.pl/interpelacje-i-zapytania/ Odpowiedź: https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2020/02/DOBR_0004_76_2019_PM.pdf Sprawę remontu drogi Królewny Śnieżki na Osiedlu Bajkowym opisywałem już w 2018 roku: https://legutowski.pl/2018/10/droga-na-osiedlu-bajkowym/ Mieszkańcy w dalszym ciągu są Dowiedz się więcej…

Wymiana rur gazowych

Wymiana rur gazowych na Osiedlu Kwiatowym w Jędrzychowie. W przyszłym roku czeka nas wymiany rur gazowych na osiedlu Kwiatowym w Jędrzychowie. Planowane prace budowlane polegać mają na wymianie stalowych rury sieci gazowniczej na tworzywowe PE. W przypadku braku środków inwestycja może zostać wykonana w kolejnych latach. Poniżej pełna lista ulic Dowiedz się więcej…