Budowa dróg na Jędrzychowie

W budżecie Miasta Zielona Góra na rok 2024, dzięki moim wnioskom, zabezpieczono środki na realizację ulic na osiedlu Jędrzychów. Zgodnie z treścią autopoprawki, do wykonania zostały zakwalifikowane następujące drogi:

 1. ul. Nobla
 2. ul. Arctowskiego
 3. ul. Domeyki
 4. ul. Tulipanowa
 5. ul. Boczna
 6. ul. Pinokia

Poniżej znajduje się dokument – autopoprawka Prezydenta Miasta Zielona Góra uwzględniająca wyżej wymienione ulice jako zadania inwestycyjne do realizacji w bieżącym roku

Treść złożonego przeze mnie wniosku o zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych wraz z interpelacjami.

Wniosek

do Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zielona Góra

Wniosek o zabezpieczenie środków w Budżecie Miasta Zielona Góra w 2024 roku na realizację zadań inwestycyjnych

W nawiązaniu do złożonych przeze mnie w imieniu mieszkańców Zielonej Góry interpelacji i wniosków składam formalny wniosek o zabezpieczenie środków inwestycyjnych w budżecie Miasta Zielona Góra na rok 2024 w celu umożliwienia realizacji proponowanych zadań. Lista inwestycji do zrealizowania oraz ich zakres:

 1. Budowa drogi przy ulicy Nobla (Interpelacja 105/DJL/2023 z 25.04.2023r.).
 2. Budowa drogi przy ulicy Arctowskiego (Interpelacje nr: 1/DJL/2018 z 18.03.2018r., 66/DJL/2021 z 3.11.2021r, 76/DJL/2022 z 18.03.2022r., zgłoszony przeze mnie wniosek zmian do Budżetu Miasta na 2022r.).
 3. Budowa drogi przy ulicy Domeyki (Interpelacje nr: 1/DJL/2018 z 18.03.2018r., 32/DJL/2020 z 17.08.2020r., 43/DJL/2021 z 02.02.2021r., wniosek zmian do Budżetu Miasta na 2021r., 2022r. i na 2023r. zgłoszony przez radnych PO).
 4. Budowa drogi przy ulicy Tulipanowej, (wniosek mieszkańców do Prezydenta Miasta z 10.10.2011r. oraz do Budżetu Obywatelskiego 2022, Interpelacja 43/DJL/2021 z 02.02.2021r., wniosek zmian do Budżetu Miasta na 2021r. i na 2022r. zgłoszony przeze mnie).
 5. Budowa drogi przy ulicy Bocznej (Interpelacje nr: 31/DJL/2020 z 2-07-2020r., 43/DJL/2021 z 02.02.2021r., 62/DJL/2021 z 14.10.2021r., zgłoszony przeze mnie wniosek zmian do Budżetu Miasta na 2021r., 2022r. i na 2023r.).
 6. Budowa drogi przy ulicy Pinokia (Interpelacja nr 57/DJL/2021 z 26.07.2021r, 58/DJL/2021 z 12.10.2021r., wniosek zmian do Budżetu Miasta na 2022r. zgłoszony przeze mnie).
 7. Budowa ciągu pieszego od ulicy Krasnoludków na osiedlu Bajkowym w Zielonej Górze do ul. Kożuchowskiej (zadanie zgłoszone przez mieszkańców do BO 2020, Interpelacje nr: 43/DJL/2021 z 02.02.2021r., 71/DJL/2022 z 7.01.2022r., zgłoszony przeze mnie wniosek zmian do Budżetu Miasta na 2021r., 2022r. i na 2023r.).
 8. Budowa i przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i miejscami parkingowymi przy SP8 na ulicy Kąpielowa w Jędrzychowie (Interpelacje nr: 9/DJL/2018 z 28.02.2019r., 14/DJL/2019 z 28-08-2019r., 43/DJL/2021 z 02.02.2021r., zgłoszony przeze mnie wniosek zmian do Budżetu Miasta na 2021r. i na 2022r.).
 9. Dostosowanie pobocza przy ulicy Zbożowej do ruchu pieszego (Interpelacje nr: 10/DJL/2018 z 18.03.2019r. , 43/DJL/2021 z 02.02.2021r.).
 10. Instalacja oświetlenia, budowa drogi i kanalizacji przy ulicy Urodzajnej w Jędrzychowie (Interpelacja 102/DJL/2023 z 28.03.2023r.).
 11. Rewitalizacji / oczyszczenie stawu w Łężycy przy ulicy Kościelnej (Interpelacje nr: 17/DJL/2019 z 4.12.2019r., 42/DJL/2021 z 28.01.2021r., 88/DJL/2022 z 09.11.2022r., wniosek zmian do Budżetu Miasta na 2022r. i 2023r. zgłoszony przeze mnie).
 12. Budowa drogi przy ulicy Budowlanej (droga częściowo zrealizowana z Budżetu Obywatelskiego 2018). W tej części osiedla budowy zostały już zakończone, posesje są zasiedlone, a mieszkańcy od wielu lat oczekują budowy nowej drogi. Nawierzchnia drogi jest w bardzo złym stanie. Zimą na drodze powstają potężne dziury i kałuże. Miasto ciągle ją prowizorycznie remontuje, jednocześnie wypłaca kolejne odszkodowania za zniszczone felgi. W okresach suchych tworzą się tumany kurzu uprzykrzając życie mieszkańcom, w szczególności dzieciom jeżdżącym na rowerkach i mamom z wózkami.

Wyżej wymienione zadania są regularnie zgłaszane przez mieszkańców jako priorytetowe. Proszę o realizację wymienionych powyżej inwestycji oraz uwzględnienie środków na ten cel w Budżecie Miasta Zielona Góra w 2024 roku. Zadania te zostały zgłoszone do Prezydenta Miasta Zielona Góra pisemnie w formie interpelacji nr 108/DJL/2023 z dnia 7.06.2023r. oraz nr 109/DJL/2023 z dn. 20.06.2023r.

Proszę o przesłanie mojego wniosku do Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zielona Góra celem omówienia i zabezpieczenia środków w Budżecie Miasta Zielona Góra w 2024 roku na realizację ww. zadań inwestycyjnych.

Do wiadomości:

 1. Prezydent Miasta Zielona Góra

Linki do pobrania interpelacji:

1. Interpelacja nr 108 dot. zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Zielona Góra w 2024 roku na realizację zadań inwestycyjnych

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/421/

2. Interpelacja nr 109 dot. zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Zielona Góra w 2024 r. – budowa drogi przy ul. Budowlanej

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/424/

3. Zapytanie dot. remontu drogi przy ul. Nobla na Jędrzychowie

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/408/

4. Interpelacja nr 1 radnego p. Dariusza Legutowskiego w sprawie budowy dróg osiedlowych przy ul. Ignacego Domeyki oraz Henryka Arctowskiego.

https://bip.zielonagora.pl/485/15425/Interpelacja_radnego_p__Dariusza_Legutowskiego_w_sprawie_budowy_drog_osiedlowych_przy_ul__Ignacego_Domeyki_oraz_Henryka_Arctowskiego__0D_0A/

5. Interpelacja nr 9 radnego Dariusza Legutowskiego w sprawie udrożnienia cieku wodnego Dłubnia Zachodnia na osiedlu Jędrzychów w całym jego przebiegu.

https://bip.zielonagora.pl/485/15247/Interpelacja_radnego_Dariusza_Legutowskiego_w_sprawie_udroznienia_cieku_wodnego_Dlubnia_Zachodnia_na_osiedlu_Jedrzychow_w_calym_jego_przebiegu___0D_0A/

6. Interpelacja nr 10 radnego p. Dariusza Legutowskiego w sprawie dostosowania pobocza ul. Zbożowej do ruchu pieszego.

https://bip.zielonagora.pl/485/15426/Interpelacja_radnego_p__Dariusza_Legutowskiego_w_sprawie_dostosowania_pobocza_ul__Zbozowej_do_ruchu_pieszego/

7. Interpelacja nr 14 radnego p. Dariusza Legutowskiego w sprawie odwodnienia ul. Kąpielowej oraz budowy parkingów przy Szkole Podstawowej nr 8

https://bip.zielonagora.pl/485/16187/Interpelacja_radnego_p__Dariusza_Legutowskiego_w_sprawie_odwodnienia_ul__Kapielowej_oraz_budowy_parkingow_przy_Szkole_Podstawowej_nr_8/

8. Interpelacja nr 17 radnego p. Dariusza Legutowskiego w sprawie wyczyszczenia stawu znajdującego się w Zielonej Górze – Łężyca ul. Kościelna

https://bip.zielonagora.pl/485/16923/Interpelacja_radnego_p__Dariusza_Legutowskiego_w_sprawie_wyczyszczenia_stawu_znajdujacego_sie_w_Zielonej_Gorze_-_Lezyca_ul__Koscielna_0D_0A/

9. Interpelacja nr 31 dotycząca budowy dróg i oświetlenia na osiedlu Boczna Enklawa w Jędrzychowie oraz problemu zalewania osiedla przez wody opadowe

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/71/

10. Interpelacja nr 32 w sprawie infrastruktury chroniącej przed zalewaniem posesji przy ul. Ignacego Domeyki w Zielonej Górze

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/82/

11. Interpelacja nr. 42 dot. oczyszczenia stawu w Łężycy przy ul. Kościelnej

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/149/

12. Interpelacja nr 43 dot. sfinansowania zadań wnioskowanych przez mieszkańców ze środków rezerwy ogólnej budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/150/

13. Interpelacja nr 57 dot. wniosku o środki na budowę drogi przy ul. Pinokia

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/240/

14. Interpelacja nr 58 dot. wpisania budowy drogi przy ul. Pinokia do budżetu Miasta na rok 2022

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/258/

15. Interpelacja nr 62 dot. wpisania budowy drogi przy ul. Bocznej na Jędrzychowie do budżetu Miasta na rok 2022

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/262/

16. Interpelacja nr 66 dot. petycji mieszkańców ul. Arctowskiego

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/269/

17. Interpelacja nr 71 dot. funduszu obywatelskiego na budowę drogi przy ul. Krasnoludków

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/289/

18. Interpelacja nr 76 dot. drogi przy ul. Arctowskiego

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/310/

19. Interpelacja nr 102 dot. instalacji oświetlenia, budowy drogi i kanalizacji przy ul. Urodzajnej w Jędrzychowie

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/396/

20. Zapytanie nr 105 dot. remontu drogi przy ul. Nobla na Jędrzychowie

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/408/

Uchwalony Budżet Miasta Zielona Góra uwzględniający ww. drogi jako zadanie inwestycyjne na 2024 rok. Załącznik 6 poz. 39. Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni dróg w Zielonej Górze w tym ulice: Nobla, Arctowskiego, Domeyki, Tulipanowa, Boczna, Pinokia

Dokument do pobrania

Budżet Miasta Zielona Góra na 2024 rok

https://bip.zielonagora.pl/system/obj/83180_Uchwala_budzetowa_2024.pdf

Autopoprawka Prezydenta Miasta Zielona Góra do budżetu na 2024 rok

Wniosek radnego Dariusz Legutowskiego o zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych wraz z interpelacjami