Fundusz obywatelski na budowę drogi przy ul. Krasnoludków

INTERPELACJA nr 71/DJL/2022

W nawiązaniu do odpowiedzi Pana Prezydenta Miasta Zielona Góra na interpelacje Radnego Jacka Budzińskiego z dnia 27-12-2021r. Sygn. akt. DO-BR.0003.105.2021, RISS 5410352 proszę o uściślenie co Pan miał na myśli pisząc, że:„… dróg gruntowych na terenie Miasta Zielona Góra jest bardzo dużo… Dlatego też, mając na uwadze równość wszystkich mieszkańców, zaproponowano fundusz obywatelski, który wskazuje, gdzie w pierwszej kolejności należy zainwestować środki publiczne, które będą służyć adekwatnie największej grupie mieszkańców naszego miasta”. W szczególności proszę o wytłumaczenie co kryje się pod sformułowaniem fundusz obywatelski?

Jeśli sformułowanie to odnosi się do Budżetu Obywatelskiego, proszę o wyjaśnienie w jaki sposób mieszkańcy mają uzyskać decyzję o realizacji inwestycji drogowej, gdy składane przez nich zadnia do BO są odrzucane w wyniku weryfikacji zgłoszeń. Proszę o odpowiedź dlaczego złożony przez mieszkańców Osiedla Jędrzychów wniosek do BO na 2022 dot. budowy ciągu pieszego do Oś. Bajkowego na ul. Krasnoludków (nazwa złożonego wniosku do BO 2022 „Przyjazny i bezpieczny Jędrzychów”) został odrzucony, skoro twierdzi Pan, że inwestycje tego typu powinny być finansowane z owego funduszu. Zaznaczam, że powyższe zadanie już dwukrotnie nie zostało przyjęte do realizacji w BO w wyniku weryfikacji zgłoszeń.

Jeśli jednak fundusz obywatelski, na który się Pan powołuje jest oddzielnym tworem, proszę o dokładne informacje:

  1. co to za fundusz,
  2. kto go powołał,
  3. w jaki sposób funkcjonuje,
  4. jak można zgłaszać potrzeby mieszkańców miasta do realizacji ze środków tego funduszu?

Odpowiedź PM:

Link do pobrania dokumentów:

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/289/