INTERPELACJA nr 129/DJL/2024

Dotyczy: Remont wjazdu na osiedle przy ulicy Arctowskiego

W oparciu o art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 16, poz. 95), zwracam się do Pana Prezydenta w imieniu mieszkańców z interpelacją w następującej sprawie:

Mieszkańcy ulicy Arctowskiego w Zielonej Górze proszą o pilny remont wjazdu na osiedle oraz poprawę odwodnienia drogi. Fragment tej ulicy został rozkopany i pozostaje nieukończony, co powoduje zalewanie płotów wjazdu i wejścia do domów. Mieszkańcy sugerują wyprofilowanie środka drogi, aby zapobiec zbieraniu się wody, oraz umieszczenie słupków w celu ograniczenia ruchu pojazdów i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na przejściu. Dodatkowo, istnieje potrzeba naprawy przejścia dla pieszych. Obecny stan drogi, ze względu na częste zalewania i liczne dziury, utrudnia codzienne życie mieszkańców, powoduje szkody pojazdów oraz stanowi zagrożenie dla kierowców i pieszych, w tym dzieci uczęszczających do szkoły. W związku z planowaną budową nowej drogi (zadanie inwestycyjne na 2024 rok wpisane do Budżetu Miasta Zielona Góra 2024), mieszkańcy proszą o doraźne zabezpieczenie wjazdu w celu poprawy ich komfortu życia.

Dokument do pobrania