Problemy z ogrzewaniem domostw mieszkańców podczas najbliższej zimy

INTERPELACJA nr 84/DJL/2022

Czy Pan Prezydent ma wiedzę ilu zielonogórzan może mieć problemy z ogrzewaniem swoich domostw podczas najbliższej zimy? Chodzi o mieszkańców korzystających nadal z węgla kamiennego, a także z innych źródeł ciepła innych niż sieć cieplna i gaz sieciowy z krajowych źródeł? Może pojawić się problem dostępności węgla w ogóle lub braku pieniędzy na jego zakup. Jak Pan Prezydent będzie mógł tym mieszkańcom pomóc? Ze swojej strony przypominam o wycince suchych drzew w Parku Braniborskim – stwarza to możliwość odsprzedania pozyskanego w ten sposób drewna potrzebującym. Jednak wycinkę tą należy przyspieszyć, termin listopadowy br. to zbyt późno.

Odpowiedź na interpelację:

Odpowiadając na Pana interpelację nr 84/DJU2022 dotyczącą ogrzewania domostw mieszkańców podczas najbliższej zimy (przekazaną 26 sierpnia 2022 r. za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta) uprzejmie informuj , ze na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) można ubiegać się o dodatek w węglowy. Jest to świadczenie, które ma na celu zapewnienie wsparcia gospodarstw domowych w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii w tym kosztów opalu. Jest to jednorazowe świadczenie na gospodarstwo domowe wypłacane w wysokości 3 000 zł. Wniosek o dodatek można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r.


Przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku w węglowego rozpoczęto 17 sierpnia 2022 r. Na dzień 30 sierpnia 2022 r. złożono ponad 1200 wniosków. Oznacza to, ze zainteresowanie mieszkańców Zielonej Góry tą formą wsparcia jest duże. Jednocześnie informuję, że na dzień 31 sierpnia 2022 r. do systemu bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w sumie zostało wprowadzonych 20 542 deklaracji, z czego 2 681dla lokali niemieszkalnych i 17 861 dla lokali mieszkalnych. W większości deklaracji wykazanych jest po kilka źródeł ciepła lub są to deklaracje złożone dla budynków wielorodzinnych.


Ponadto informuj, ze w sezonie zimowym 2021/2022 z pomocy MOPS związanej z opałem (węgiel, drewno, pellet) skorzystało 325 osób. Prognozujemy, ze zwiększone wydatki na opał mogą spowodować, że pomimo wsparcia z programu rządowego, o pomoc maże zgłosić się większa liczba osób.


Odnośnie wycinki drzew w Parku Braniborskim uprzejmie informuję, że zostanie ona rozpoczęta po zakończeniu okresu lęgowego ptaków, czyli najwcześniej w połowie września lub na początku października 2022 r

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt.

Link: https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2022/09/DOBR_0003_49_2022_LegutowskiD_odp.pdf

Więcej: