Problemy z ogrzewaniem domostw mieszkańców

Problemy z ogrzewaniem domostw mieszkańców podczas najbliższej zimy INTERPELACJA nr 84/DJL/2022 Czy Pan Prezydent ma wiedzę ilu zielonogórzan może mieć problemy z ogrzewaniem swoich domostw podczas najbliższej zimy? Chodzi o mieszkańców korzystających nadal z węgla kamiennego, a także z innych źródeł ciepła innych niż sieć cieplna i gaz sieciowy z Dowiedz się więcej…

Składowisko nielegalnych odpadów w Przylepie

Zapytanie o składowisko nielegalnych odpadów w Przylepie i Park Braniborski Jaki jest stan zaawansowania likwidacji nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych na terenie byłych Zakładów Mięsnych w Przylepie ? Kiedy zostaną usunięte w Parku Braniborskim zinwentaryzowane, obumarłe drzewa, Urząd poniósł koszty na inwentaryzację drzew, w ślad za nią nastąpić miała ich wycinka? Dowiedz się więcej…

Przegląd zadrzewienia w Park Braniborskim

Miasto na potrzeby ochrony przyrody zamierza wykonać szereg prac na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park Braniborski” zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra na działkach: nr 344 (obręb 0032), 351/6 (obręb 0032), 408 (obręb 0032) i 769 (obręb 0033). Zakres prac obejmuje usunięcie drzew i krzewów obumarłych, zamierających lub zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. Dowiedz się więcej…