Przegląd zadrzewienia w Park Braniborskim

Miasto na potrzeby ochrony przyrody zamierza wykonać szereg prac na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park Braniborski” zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra na działkach: nr 344 (obręb 0032), 351/6 (obręb 0032), 408 (obręb 0032) i 769 (obręb 0033). Zakres prac obejmuje usunięcie drzew i krzewów obumarłych, zamierających lub zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. Dowiedz się więcej…