List od Pana Posła Waldemara Sługockiego w sprawie podjęcia działań mających na celu wsparcie inicjatywy budowy placu zabaw na osiedlu Raculka

INTERPELACJA nr 65/DJL/2021

29.10.2021 za pośrednictwem Biura Rady Miasta na mój adres e-mail wpłynął skan listu od Pana Posła Waldemara Sługockiego z dnia 25.10.2021r. sygn. nr: BPWS/01/123/2021, w którym Pan Poseł informuje o licznych apelach mieszkańców osiedla Raculka w sprawie budowy placu zabaw w ich okolicy.

W związku z powyższym, mając na celu dobro mieszkańców, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie działań mających na celu wsparcie inicjatywy mieszkańców osiedla Raculka.

List z dnia 25.10.2021r nr BPWS/01/123/2021, Pana Posła na Sejm RP dr. Hab. Waldemara Sługockiego, prof. UZ

Link: https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2022/11/MX-5141N_20211029_105445.pdf

Odpowiedź Prezydenta:

Link: https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2021/11/DOBR_0003_96_2021_LegutowskiD_odp.pdf