Dostosowanie pobocza ul. Zbożowej do ruchu pieszego

Dostosowanie pobocza ul. Zbożowej do ruchu pieszego INTERPELACJA nr 10/DJL/2018 W ostatnim miesiącu uzyskałem zapytanie i prośbę mieszkańca Jędrzychowa o następującej treści: „Zwracam się do Pana z prośbą o poruszenie sprawy dotyczącej ulicy Zbożowej, a ściślej mówiąc braku chodnika. Jest to droga, na której jedynie kilka metrów od ronda jest Czytaj dalej…

Budowa dróg osiedlowych przy ul. Ignacego Domeyki oraz Henryka Arctowskiego

Budowy dróg osiedlowych przy ul. Ignacego Domeyki oraz Henryka Arctowskiego INTERPELACJA nr 1/DJL/2018 W ostatnich latach Jędrzychów znacznie się rozbudował. Wciąż przybywa nowych inwestycji. Osiedle Uczonych na Jędrzychowie jest aktualnie dużym placem budowy. Ulice Domeyki i Arctowskiego stanowią bardzo ważny ciąg komunikacyjny. Zapewniają dojazd do kolejnych ulic w głębi osiedla. Czytaj dalej…