Dostosowanie pobocza ul. Zbożowej do ruchu pieszego

INTERPELACJA nr 10/DJL/2018

W ostatnim miesiącu uzyskałem zapytanie i prośbę mieszkańca Jędrzychowa o następującej treści: „Zwracam się do Pana z prośbą o poruszenie sprawy dotyczącej ulicy Zbożowej, a ściślej mówiąc braku chodnika. Jest to droga, na której jedynie kilka metrów od ronda jest chodnik. Dalej już piesi mogą iść tylko droga lub poboczem. Przez ulice Zbożową przejeżdża bardzo dużo samochodów, oczywiście to mieszkańcy okolicznych domów, ale w okresie od marca zaczynają się również bardzo duży ruch z uwagi, iż zaczynają swoja pracę działkowicze. W tym okresie od marca do końca października do działek dojeżdżają również autobusy MZK. Drogą tą poruszają się w dużej liczbie piesi, w tym także dużo dzieci. W pobliżu są nowe osiedla, domy z małymi dziećmi. Ale również osoby starsze wracające z działek. Zastanawiam się dlaczego do tej pory nikt nie zwrócił uwagi, że nie ma w tej części chodnika dla pieszych. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. Tam musi powstać chodnik….Bardzo proszę Pana o interwencje w tej sprawie.”

Odpowiedź Prezydenta:

Link: https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2019/06/59670_DOBR_0003.44.2019.Odp_PM.pdf