Uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 283 na Jędrzychowie

W związku z licznymi wypadkami i kolizjami drogowymi na odcinku drogi DW283 przy ul. Jędrzychowskiej, składam interpelację w sprawie uspokojenie ruchu i ograniczenie prędkości na tej ulicy. Szczególnie niebezpieczny jest odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Jęczmienną do ul. Budowlanych. Ukształtowanie terenu oraz ostre zakręty w połączeniu ze znaczną prędkością pojazdów stanowią przyczynę licznych kolizji i wypadków w tym miejscu. W nocy z 7 na 8 czerwca br na ulicy Jędrzychowskiej przy skrzyżowaniu z Jęczmienną doszło do tragicznego wypadku. Auto na łuku drogi wypadło na pobocze i uderzyło w ogrodzenie. Niestety kierowca poniósł śmierć. W odcinku skrzyżowania z ul. Budowlaną często dochodzi do podobnych wypadków (auta wypadają z osi jezdni i uderzają w okoliczne płoty i domy).

Poszukując możliwości uspokojenia ruchu na DW283 przy ul. Jędrzychowskiej znalazłem możliwe rozwiązania tego problemu.

Mianowicie w mieście Puławy na drodze DW 824 w odcinku wyjazdowym z miasta w kierunku do Kazimierza Dolnego, zrealizowano projekt o nazwie „Miasteczko Holenderskie”, obejmujący wiele nowatorskich rozwiązań komunikacyjnych.

Przekształcenie istniejącego układu komunikacyjnego Puław było wzorowane na rozwiązaniach holenderskich, stworzonych w celu zapewnienia okolicznym mieszkańcom bezpiecznej drogi do szkoły, pracy i miejsc użyteczności publicznej oraz regulacji intensywności ruchu kołowego. Stąd nazwa projektu „Miasteczko Holenderskie”.

Zastosowanie części z zawartych w puławskim projekcie rozwiązań, np.:

1. wyniesione powierzchnie skrzyżowań

2. środkowy pas wyniesiony i brukowany o zmiennej szerokości (przejezdny)

3. skrzyżowania z wydzielonymi pasami do skrętów w lewo

powinno znacznie poprawić bezpieczeństwo ruchu we wskazanym, problematycznym odcinku drogi DW283.

Źródło:

  1. https://edroga.pl/inzynieria-ruchu/miasteczko-holenderskie-projekt-uspokojenia-ruchu-w-pulawach-09048145
  2. Dr hab. inż. Zalewski Andrzej (2013), Seminarium GDDKiA „Zarządzanie prędkością”, Środki uspokojenia ruchu i ich oddziaływanie na prędkość. http://materialy.wb.pb.edu.pl/marekmotylewicz/files/2016/03/%C5%9Arodki-uspokojenia-ruchu-i-ich-oddzia%C5%82ywanie-na-predko%C5%9B%C4%87.pdf

Odpowiedź Prezydenta:

Link: https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2019/07/DOBR_0003.66.2019-LegutowskiD_odpPM.pdf