Odwodnienie ul. Kąpielowej oraz budowa parkingów przy SP8

Szkoła podstawowa nr 8 przy ul. Kąpielowej na Jędrzychowie przyjmuje coraz więcej uczniów. Dzielnica Jędrzychów stale się rozbudowuje, powstają nowe domy, bloki i budynki wielorodzinne. Powoduje to znaczny wzrost ludności, a co za tym idzie przyrost liczby uczniów w pobliskiej szkole podstawowej.

W godzinach porannych przed szkołą znacznie zwiększa się ruch samochodowy. Często dochodzi tam do blokady drogi dojazdowej do szkoły. Mieszkańcy pobliskich domów skarżą sią na problemy z wyjazdem ze swoich posesji, które są notorycznie zastawiane przez auta rodziców podwożących dzieci na zajęcia. W ostatnim czasie pojawiły się również uwagi mieszkańców co do niewystarczającej ilości miejsc parkingowych pod szkołą. Samochody rodziców parkują między innymi na nieutwardzonym poboczu, które z uwagi na brak kanalizacji deszczowej podczas opadów zalewane jest wodą spływającą z dogi. Woda zalewa nie tylko pobocze ale również posesje okolicznych mieszkańców.

Szkoła na Jędrzychowie wymaga pilnej rozbudowy. Z uwagi na wzrastającą ilość uczniów już teraz lekcje odbywają się w systemie zmianowym. Problem z każdym rokiem będzie narastał. Z tego względu konieczne jest jak najszybsze rozwiązanie problemu parkingów oraz płynnego dojazdu do placówki. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej i zabezpieczenie środków na inwestycje w budżecie miasta w przyszłym roku 2020.

Proszę również o zamontowanie czujnika smogu na budynku SP8. Rodzice i młodzież będą w stanie monitorować odczyty zanieczyszczenia na aplikacji mobilnej, dzięki czemu nie będzie trzeba ponosić wysokich kosztów prezentacji wyników odczytu na ekranach LCD.

Odpowiedź Prezydenta:

Link: https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2019/09/DOBR_0003_88_2019_LegutowskiD_odpPM.pdf