Informacje dla inwestorów

Chcesz otrzymać pozwolenie na budowę, musisz pokryć koszty budowy nowych dróg !!! Umowę na współfinansowanie należy zawrzeć przed pozwoleniem na budowę inwestycji niedrogowej ! Nasuwa się pytanie, czy można obciążać nimi inwestora? To i wiele innych pytań pozostawiam bez odpowiedzi. Sprawa wymaga dogłębnego zbadania. Nie budzi wątpliwości, że zasady naliczania Dowiedz się więcej…