Budżet Obywatelski Zielona Góra

Czy to już koniec Budżetu Obywatelskiego w Zielonej Górze?

Zielonogórski Budżet Obywatelski Zaangażowanie obywateli i ich rola w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym przez lata było w Polsce zaniedbywane. Zmieniła to idea budżetu obywatelskiego. Dzięki społecznemu nadzorowi wykorzystania środków publicznych i związanej z tym odpowiedzialności publicznej liderów samorządowych, od lat budżety obywatelskie wpisują się w nowe trendy. Następuje wzrost Dowiedz się więcej…