Ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków i ewidencja szamb

INTERPELACJA nr 82/DJL/2022

Pytania oraz odpowiedzi:

1. Która komórka organizacyjna Urzędu Miasta prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków?

Odpowiedź Ad. 1 i 2. Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej – Biuro Gospodarki Komunalnej prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ewidencję szamb.

2. Która komórka organizacyjna Urzędu Miasta prowadzi ewidencję szamb?

3. Ile szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków obejmują te ewidencje na dzień 31.07.2022 r.?

Odpowiedź Ad. 3. Na dzień 31 lipca 2022 r. ewidencja obejmuje 437 szamb oraz 73 przydomowe oczyszczalnie ścieków.

4. Jaka jest procedura wprowadzenia szamba czy przydomowej oczyszczalni ścieków do tych ewidencji?

Odpowiedź Ad. 4. Nie jest opracowana procedura wprowadzania danych do ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Dane pozyskiwane są z Biura Ochrony Środowiska, Biura Administracji Budowlanej, a także od mieszkańców w trakcie kontroli częstotliwości opróżniania nieczystości ciekłych przeprowadzanych w terenie.

5. Jaka jest procedura usunięcia szamba czy też przydomowej oczyszczalni ścieków z prowadzonej przez Urząd Miasta ewidencji?

Odpowiedź Ad. 5. Dane są usuwane z ewidencji po otrzymaniu informacji, że dana nieruchomość została podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej.

Link: https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/338/