Zielonogórskie szkoły w programie ESA

Zielonogórskie szkoły w programie ESA Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Szkoły biorące udział w programie 1200 czujników smogu, otrzymały zestaw bezpłatnych mierników jakości powietrza i możliwość uczestniczenia w angażujących zajęciach ekologicznych. W ramach Dowiedz się więcej…

Informacja w sprawie spalania paliw stałych

Szanowni Państwo, Poniższa informacja ma charakter ogólny. Dotyczy podmiotów eksploatujących instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych. Od 1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie Uchwała nr XLVI/733/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, Dowiedz się więcej…

Wymiana pieców

Prezydent Miasta Zielona Góra ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania. Program będzie dotyczył wyłącznie likwidacji istniejącego źródła ciepła opalanego paliwami stałymi i wymiany go na źródło niskoemisyjne. Wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami, według wzorów określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków, dostępne są: w Dowiedz się więcej…

Raport z działania stacji GIOŚ

Szczegółowy raport z działania stacji GIOŚ przy ul. Krótkiej od dnia 1 listopada 2019. Na jego podstawie można wysnuć kilka ważnych wniosków, które przedstawiam poniżej. Informacyjnie Stacja GIOŚ zbiera w trybie automatycznym, co godzinę, odczyty 7 parametrów jakości powietrza: – dwutlenek siarki           – dwutlenek azotu          – tlenek węgla   – pył Dowiedz się więcej…

Smog na Jędrzychowie

W bieżącym miesiącu mieszkańców osiedla Jędrzychów prosili o interwencję w sprawie emisji dymów w pobliżu szkoły SP8 przy ul. Kąpielowej. W powyższej sprawie wystąpiłem do UM Zielona Góra, gdzie uzyskałem odpowiedź, że została dokonana kontrola wskazanego obiektu. Efekty kontroli są zawarte poniżej w notatce Komendanta Straży miejskiej: Dzień dobry W Dowiedz się więcej…