Przez kilka dni począwszy od 9 lutego 2021r. odbywają się mobilne pomiary jakości powietrza w Zielonej Górze i w dzielnicach miasta. Na początek odwiedziliśmy osiedle Jędrzychów. W dalszej kolejności sprawdzamy odczyty powietrza w Ochli, Drzonkowie, Raculi i Przylepie oraz Łężycy i Chynowie.

To wspólna inicjatywa Lubuski Alarm Smogowy oraz Smog Zielona Góra

RAPORT SMOGOWY

Wyniki pomiarów jakości powietrza pyłów zawieszonych PM10 przeprowadzone w dniu 10-07-2021r. w miejscowościach: Drzonków, Racula, Ochla i Miasto Zielona Góra.

Urządzenie pomiarowe: Monitor pyłu zawieszonego w powietrzu DUSTTRAK II.

Mapa i wyniki pomiarów dostępne na stronie:

https://krakowskialarmsmogowy.pl/…/mobile-sensor/map…

Po przybliżeniu widać odczyty oraz szczegółowe informacje z wybranego punktu na mapie.

Raport – Ochla
Raport Ochla2
Raport – Drzonków
Raport – Racula

Informacje zdrowotne – Indeks Jakości Powietrza – legenda GIOŚ:

https://powietrze.gios.gov.pl/…/con…/health_informations

Pomiary wykonane przy współpracy Lubuski Alarm Smogowy oraz Smog Zielona Góra.

W Zielonej Górze znajduje się obecnie 14 stacji pomiarowych.

Odczyty online: www.smog.zgora.pl

Niebawem kolejne pomiary 😃

Czy zdążymy wymienić kopciuchy gorszej klasy?

Województwo lubuskie posiada trzy uchwały antysmogowe. 1 stycznia 2023 roku wejdą w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze. Czy my jesteśmy do tego przystosowani? Czy te dwa miasta zdążą wymienić kopciuchy poniżej 5. klasy? Potrzebujemy ekodoradców. Ale i stacji monitoringu powietrza. Ich powinno być jak najwięcej. Chcemy jako radni KO, przygotować się, gdy kolejna edycja miejskiego programu będzie uruchomiona. Stworzyć ulotki, informować mieszkańców, by o programie wymiany kopciuchów wiedzieli. Będziemy też wnioskować o przesunięcie kolejnych środków na ten cel. To jest dla zdrowia nas wszystkich.

https://zielonagora.naszemiasto.pl/lubuski-alarm-smogowy-w-zielonej-gorze-sa-miejsca-gdzie/ar/c1-8131043

Radni KO przygotowują materiały niezbędne do złożenia wniosku.

Przy wymianie na kocioł gazowy potrzebne będzie: projekt budowlany, pozwolenie na budowę albo zgłoszenie, warunki techniczne przyłączenia. Przy wspólnocie uchwała wspólnoty, że wyrażają zgodę na montaż instalacji gazowej. To zabiera najwięcej czasu przy składaniu wniosków. Czas naboru do 30 kwietnia 2021r. Już dzisiaj wiadomo, że program cieszy się dużym zainteresowaniem i środki przeznaczone na dotację szybo się skończą. Będą potrzebni projektanci i wykonawcy instalacji.

UWAGA. Wymiana pieców do 1.01.2023r !

Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego:

https://bip.lubuskie.pl/system/obj/39083_733_-_uch.pdf https://bip.lubuskie.pl/system/obj/39082_732_-_uch.pdf

Program ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych:

http://g.ekspert.infor.pl/…/akty_pdf/U71/2020/258/2123.pdf

Program Ochrony Środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027:

https://docs.google.com/…/12s4DF0lFty8PWIySRaO5…/edit…

Przekroczone normy benzopirenu w powietrzu dla miasta Zielona Góra

Broszury informacyjne

Mini przewodnik po WIELKIM SMOGU w województwie LUBUSKIM

Jak poradzić sobie z problemem spalania śmieci

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na organizm człowieka