Szanowni Państwo,

Poniższa informacja ma charakter ogólny. Dotyczy podmiotów eksploatujących instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych.

Od 1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie Uchwała nr XLVI/733/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała wprowadza w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra ograniczenia, mające na celu poprawę jakości powietrza.

Uchwała obejmuje: mieszkańców, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty i samorządy lokalne, jeśli eksploatują instalacje na paliwo stałe, w szczególności kotły, jeżeli:

➡️ dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kotły do c.o.);

➡️ wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła (np. piec kaflowy, kuchnia węglowa, koza)

➡️ wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika (np. kominek z płaszczem wodnym, kuchnia węglowa z podkową).

Wejście w życie uchwały oznacza, że od 1 stycznia 2023 r. będzie można użytkować wyłącznie kotły spełniające wymogi emisyjne klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012 oraz piece i kominki spełniające kryteria emisji i sprawności wg ekoprojektu.

Sankcje za nieprzestrzeganie zapisów Uchwały antysmogowej:

Kara grzywny do 5000 zł (na podst. art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Aktualizacja z dnia 15 listopada 2022 roku

Ogłoszenie Zarządu Województwa Lubuskiego z 4 listopada 2022 r. znak: DŚ.II.721.1.1.2022

07.11.2022

o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniających uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: a) wprowadzenia na obszarze w województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – uchwała nr XLVI/732/18, b) wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra, ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – uchwała nr XLVI/733/18, c) wprowadzenia na obszarze miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – uchwała nr XLVI/734/18

Upubliczniono w terminie: od 7 listopada 2022 roku do 28 listopada 2022 roku, godz. 23:59.

Materiały

Ogłoszenie Zarządu Województwa Lubuskiego z 4 listopada 2022 r. znak: DŚ.II.721.1.1.2022

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rdos-gorzow-wielkopolski/ogloszenie-zarzadu-wojewodztwa-lubuskiego-z-4-listopada-2022-r-znak-dsii721112022

Więcej podobnych informacji

Kategorie: Smog