W bieżącym miesiącu mieszkańców osiedla Jędrzychów prosili o interwencję w sprawie emisji dymów w pobliżu szkoły SP8 przy ul. Kąpielowej.

W powyższej sprawie wystąpiłem do UM Zielona Góra, gdzie uzyskałem odpowiedź, że została dokonana kontrola wskazanego obiektu. Efekty kontroli są zawarte poniżej w notatce Komendanta Straży miejskiej:


Dzień dobry
W dniu 13-02-2019 w godzinach 13.25 do 13.40 strażnicy miejscy kontrolowali dom przy ulicy Kąpielowej 11 pod względem spalania. Przy palenisku nie stwierdzono oznak spalania odpadami,na terenie posiadłości do spalania przygotowane było drewno i węgiel. Drewno i węgiel znajdujące się na posesji było poukładane. Brak jakichkolwiek oznak, że spalane są odpady, z tego względu odstąpiono od pobrania próbki. Strażnicy sporządzili protokół z kontroli. Uwag nie stwierdzono. Przyczyną wydobywającego się dymu może być wilgotność środków opałowych znajdujących się na powietrzu. Z doświadczenia wiemy, że gęsty wydobywający się dym nie jest dowodem na spalanie odpadów, dlatego nie jest to dla nas wskazówka do pobierania próbek, gdybyśmy się sugerowali zgłoszeniami mieszkańców i pobierali próbki na podstawie dymu, to pobieralibyśmy ich kilka dziennie.”

Dodatkowo wystąpiłem do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z prośbą o dalszą interwencje. Urząd przekazał sprawę do dalszego rozpatrzenia. Poniżej treść odpowiedzi”

W dalszym ciągu oczekuję na odpowiedź w ww. sprawie. My mieszkańcy Jedrzychowa liczymy na przychylność władz miasta oraz pozytywne załatwienie sprawy. Nasze dzieci są najważniejsze, nie możemy pozwolić aby uczniowie i nauczyciele przebywali w zadymionych klasach w czasie lekcji. Wszystkie przeszkody formalne musza być załatwione pozytywnie, bo dobro dziecka jest dla nas wszystkich najważniejsze.

Poniżej przedstawiam treść zgłoszenia jednego z rodziców uczniów SP8 z ul. Kąpielowej w Zielonej Górze. W załączniku film.

Dzisiaj na ul. Kąpielowej, obok szkoły 8 na Jędrzychowie, w domu nr 11 właściciel palił przez ponad pół godziny śmieci. Dym zasłonił całą ulicę i znaczną część Jędrzychowa. Zadzwoniłem na straż miejską, ale po ich przyjeździe, panowie stwierdzili, że nic nie mogą zrobić, bo nikt im nie chce otworzyć drzwi. Bardzo zabawna sytuacja, gdyby jednak nie chodziło o zdrowie dzieci ze szkoły. Dym był bardzo wyczuwalny w budynku szkoły. Wiem, że taka sytuacja zdarzyła się nie po raz pierwszy!  Pozdrawiam Serdecznie, tata 2 dzieciaków z SP 8 i mieszkaniec Jędrzychowa.”

https://plus.gazetalubuska.pl/walka-ze-smogiem-trwa-miasto-bedzie-dotowac-wymiane-piecow

Przykłady z innych samorządów pokazuje, że sprawę można załatwić szybko na kilka sposobów. Najlepszy program wprowadziło miasto Kraków. Poniżej linki do tamtejszych rozwiązań i programów walki ze smogiem.

http://krakow.pl/aktualnosci/224722,29,komunikat,100_proc__dofinansowania_na_wymiane_piecow_dla_najubozszych_.html

Zgłoszenia do Straży Miejskiej w tym zgłoszenia o paleniu niedozwolonym opałem, tel. zgłoszeniowy +48 602 162 203, e-mail: Dyzurny@um.zielona-gora.pl http://www.zielona-gora.pl/PL/327/6222/Zgloszenia_do_Strazy_Miejskiej/

Areozole atmosferyczne info.: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Aerozole_atmosferyczne

Kategorie: Smog