Szczegółowy raport z działania stacji GIOŚ przy ul. Krótkiej od dnia 1 listopada 2019. Na jego podstawie można wysnuć kilka ważnych wniosków, które przedstawiam poniżej.

Informacyjnie

Stacja GIOŚ zbiera w trybie automatycznym, co godzinę, odczyty 7 parametrów jakości powietrza:

– dwutlenek siarki          

– dwutlenek azotu         

– tlenek węgla  

– pył zawieszony PM10

– pył zawieszony PM2,5              

– ozon  

– benzen

Podczas jej działania bardzo często ulegają awariom poszczególne czujniki lub nawet cała stacja. Przykłady takich zaobserwowanych awarii wymieniam poniżej:

– bardzo często ulega awariom automatyczny czujnik stężenia pyłów PM2,5. Szczególnie w okresie zimowym w dniach: 30-11-2019, 04-12-2019, od 08-12-2019 do 11-12-2019, 21-12-2019, brakuje czasem nawet połowy dziennych odczytów

– w dniach 22-28 grudnia 2019 oraz 29-31 grudnia 2019 czujnik stężenia pyłów PM2,5 w ogóle nie działał.

– czujnik pomiaru ozonu O3 w ogóle nie działał dniach 23 grudnia – 21 stycznia 2020, więc prawie miesiąc (!)

– w dniach 2020-02-02 01:00 do 2020-02-03 10:00 stacja w ogóle nie działała (żadnych pomiarów ponad 1 dzień)

– awaria czujnika PM2,5 od 2020-02-05 22:00 do 2020-02-06 16:00 (prawie dzień)

– awaria czujnika PM10 od 2020-03-26 15:00 do 2020-03-30 10:00 (4 dni)

– awaria czujnika ozonu O3 od 2020-03-24 11:00 do 2020-03-30 10:00 (6 dni)

– i najpoważniejsze to całkowity brak pomiarów w dniach od 2020-04-30 07:00 do 2020-05-12 09:00. Przez 13 dni Zielona Góra była pozbawiona jakichkolwiek oficjalnych danych na temat jakości powierza(!)

Resumując: Opieranie się na pomiarach z tylko jednej stacji w mieście, w dodatku tak niestabilnej, nie pozwala na wyciąganie rzetelnych wniosków na temat stanu jakości powietrza w Zielonej Górze. Jedynym wyjściem może być opracowanie własnego, rozproszonego systemu monitoringu powietrza… który już zaczęliśmy wdrażać w Zielonej Górze 🙂

Aktualne wyniki pomiarów dostępne na stronie internetowej https://www.smog.zgora.pl

——–

Treść złożonej interpelacji poniżej

Od blisko dwóch tygodni (ostatni odczyt 2020-04-30 godz. 07:00) nie działa stacja pomiaru jakości powietrza WIOŚ zamontowana przy szpitalu w Zielonej Górze. Oficjalny komunikat podaje, że powodem rzekomej awarii, jest brak prądu (http://powietrze.zgora.pios.gov.pl/komunikaty). Zastanawia mnie, jak to możliwe, że w centrum miasta przez prawie 2 tygodnie brakuje prądu. Ostatni odczyt pochodzi z 30 kwietnia, od tego czasu telebim przy Urzędzie Miasta nie pokazuje wyników pomiarów, a mieszkańcy Zielonej Góry pozbawieni są wszelkich oficjalnych danych na temat jakości powietrza.

Niestety nasze miasto do dziś nie ma własnego systemu monitoringu jakości powietrza. W tej chwili jedynym, czynnym wskaźnikiem jest czujnik zamontowany dzięki mojej inicjatywie w SP8 w Jędrzychowie. Odczyty z tego sensora dostępne są na stronie internetowej (www.smog.zgora.pl). Nasz miejski system pomiaru jakości powietrza korzysta tylko z jednej, nieczynnej dziś stacji WIOŚ .

W związku z powyższym wnoszę, aby na wzór innych miast, uruchomiono w Zielonej Górze, niezależny system pomiaru jakości powietrza dla całego miasta w oparciu o rozwiązania już działające w SP8 a także, o jak najszybsze uruchomienie istniejącego już czujnika.

Link do pobrania dokumentu:

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2020/05/Interpelacja-26-DJL2020.pdf

Odpowiedź na interpelację:

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2020/05/DOBR_0003_28_2020_LegutowskiD_odp.pdf

Materiały prasowe:

https://smoglab.pl/prof-kleczkowski-zwiazek-miedzy-covid-19-a-smogiem-jest-ale-na-razie-nie-wiemy-jak-silny/