Na najbliższej sesji Rady Miasta Zielona Góra tj. 26-11-2019 r., wchodzi pod obrady projekty uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości. W przedstawionym projekcie uchwały zaplanowano drastyczne zwiększenie podatków od nieruchomości głównie dla przedsiębiorców. Wzrost podatku od gruntu +36% z kwoty 0,70 zł w 2019 roku do 0,95 zł w 2020 roku od 1m2. Wzrost opłaty od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej +29% z kwoty 18,60 zł w 2019 roku do 23,90 zł w 2020 roku od 1 m2 pow. użytkowej. W przypadku działalności leczniczych podwyżka o +21% z kwoty 4,01 zł w 2019 roku do 4,87 zł w 2020 roku od 1 m2 pow. użytkowej, obrót materiałami siewnymi + 33% z kwoty 8,42 zł w 2019 roku do 11,18 zł w 2020 roku od 1m2 pow. użytkowej.

Wzrost najlepiej obrazuje poniższy przykład:

Właściciel magazynu o powierzchni 1000 m2 położonego na działce o metrażu 2000 m2, w 2019 roku zapłacił około 20 000 zł podatku, a w 2020 roku zapłaci około 25 800 zł – więcej o 5 800 zł, czyli dokładnie 29 proc.

Więcej: http://www.domiporta.pl/poradnik/7,126866,25241507,podwyzka-podatku-od-nieruchomosci-2020-najbardziej-zaboli.html

Artykuł w Gazecie Wyborczej:

https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,25346566,przedsiebiorcy-zaplaca-wyzsze-podatki-w-dzielnicy-nowe-miasto.html

Przebieg wykonania budżetu miasta Zielona Góra za pierwsze półrocze 2019 r.:

Zapytanie w sprawie informacji niezbędnej do określenia podstawy wyliczenia do podatku od nieruchomości:

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2019/11/62816_DOBR_0003_1_25_2019_LegutowskiD.pdf

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2019/11/62882_DOBR_0003_1_25_2019_LegutowskiD_odpPM.pdf

List do Prezydenta miasta Zielona Góra wysłany przez zielonogórskiego przedsiębiorcę.

https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,25450013,podatki-dla-przedsiebiorcow-ostro-w-gore-propozycje-kubickiego.html

https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,25452807,drastyczne-podwyzki-dla-zielonogorskiego-biznesu-sprawdz-kto.html