W naszej dzielnicy pojawił się nowy problem, tym razem związany z niedrożnością cieku Dłubnia. Cieki Dłubnia (Dłubnik, Brzeźniak) i Pustelnik (Srebrzanka, Sążnik), są dopływami rzeki Ochli uchodzącej na wysokości miejscowości Bobrowniki do Odry.
W czasach historycznych cieki: Dłubnia i Pustelnik charakteryzujące się ówcześnie wartkim nurtem obdarzały mocą swojego przepływu kilka nieistniejących już młynów wodnych. Obecnie napełnienie koryt wodą tych cieków uzależnione jest w głównej mierze od opadów. Dłubnia w swoim wschodnim, górnym odcinku jest ciekiem zanikającym, z miejscami suchym dnem.
Kontrolę wód w latach 2002-4 strumienia Dłubnia przeprowadzono w trzech punktach pomiarowych: przy moście na ul. Nowej (Dłubnia Wschodnia), w odcinku początkowym przy moście na ul. Botanicznej i przy moście na ulicy Wierzbowej (Dłubnia Zachodnia).
W dniu badań w 2002 r. przepływ chwilowy w cieku Dłubnia Zachodnia wynosił: przy moście na ul. Botanicznej – 15 dm3/s, a przy moście na ul. Wierzbowej 45 dm3/s.

W ostatnim czasie wzdłuż cieku Dłubnia pojawiło się wiele nowych domów i zabudowań. W wyniku wzrostu poziomu wód gruntowych, woda rozlewa się na pobliskie ulice.

Okoliczni mieszkańcy w ramach własnych możliwości utrzymują stan dopływających rowów w należytej czystości. Miejsca te zarastają trawami i stają się niewidoczne. Auta parkujące wzdłuż ulicy Kąpielowej często wpadają w zarośnięty rów melioracyjny gdzie dochodzi do licznych uszkodzeń.

Wymagana jest pilna interwencja władz miasta celem zabezpieczenia przepływu cieku Dłubnia w całym jego przebiegu. Przy obfitych opadach deszczu brak stałej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów będzie powodować lokalne podtopienia gruntów, zalanie piwnic i ogródków.

Na wniosek mieszkańców w dniu 25-02-2019 r. odbyły się oględziny wycieku przy ul. Kąpielowej 2. Po zapoznaniu się z sytuacją w terenie, stwierdzono problem z odbiorem wody z rowów odwadniających wzdłuż ulicy Kożuchowskiej. Jednym z powodów może być niedrożność cieku Dłubnia. W ww. została podjęta interwencja. Sprawa została zgłoszona do UM Zielona Góra jako bardzo pilna.

Dodatkowo w dniu 28-02-2019 r. złożyłem w tej sprawie interpelację radnego, która dotyczy udrożnienia cieku wodnego Dłubnia Zachodnia na osiedlu Jędrzychów w całym jego przebiegu. Czekamy na pozytywny wynik zgłoszenia naszej prośby.

Więcej: http://www.zgora.pios.gov.pl/wios/images/stories/pms/pub/rap2004/zg/7.html