Nie będzie Budżetu Obywatelskiego w Zielonej Górze

Podczas obrad LXVI sesji budżetowej Rady Miasta Zielona Góra zwołanej na dzień 20 grudnia 2022 r. radni podjęli decyzję o zawieszeniu przeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 roku oraz nieprzeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji Dowiedz się więcej…

Budżet Obywatelski Zielona Góra

Czy to już koniec Budżetu Obywatelskiego w Zielonej Górze?

Zielonogórski Budżet Obywatelski Zaangażowanie obywateli i ich rola w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym przez lata było w Polsce zaniedbywane. Zmieniła to idea budżetu obywatelskiego. Dzięki społecznemu nadzorowi wykorzystania środków publicznych i związanej z tym odpowiedzialności publicznej liderów samorządowych, od lat budżety obywatelskie wpisują się w nowe trendy. Następuje wzrost Dowiedz się więcej…