Ustawa o samorządzie gminnym obliguje wszystkie miasta na prawach powiatu do realizacji budżetu obywatelskiego. Niestety Zielona Góra, jako jedyne spośród 66 takich miasta, nie zrealizowała w 2020 roku tego obowiązku.

Prezydent Zielonej Góry Pan Janusz Kubicki zapewniał, że budżet obywatelski wystartuje pod koniec października 2020r. Jednak, gdy tak się nie stało, oznajmił że BO nie będzie realizowany z uwagi na pandemię.

Wiele miast przeprowadziło budżet obywatelski latem, gdy przypadków koronawirusa było stosunkowo niewiele. Niektóre miasta zdecydowały się na głosowanie hybrydowe (można było głosować tradycyjnie lub elektronicznie), inne wybrały wariant jedynie elektroniczny. Również w przypadku naszego miasta, aby ograniczyć zagrożenie epidemiczne, można było przeprowadzić go w tej formie. Warto zaznaczyć, że Zielona Góra korzystała już z takiej formy głosowania, gdy w 2020 roku przeprowadzała konsultacje w sprawie rewitalizacji kąpieliska w Ochli. Link: http://www.ochla2022.pl/. Wszystko wskazuje na to, że Miasto mogło zrealizować ustawowy obowiązek przeprowadzenia BO a pandemia w żadnym wypadku nie tłumaczy zaniechania w tej sprawie ze strony Miasta.

Należy podkreślić, że Mieszkańcy są głęboko rozczarowani z powodu odebrania im możliwości wpływania na realizację ważnych dla nich projektów. Rok rocznie BO jest szansą dla poszczególnych dzielnic na wykonanie ważnych i wartościowych zadań. Mieszkańcy zgłaszają liczne projekty, których realizacja podwyższa standard osiedli, ułatwia funkcjonowanie, poprawia infrastrukturę oraz upiększa nasze Miasto. Często są to zadania dotyczące wspomagania instytucji niosących pomoc.

Zaniechanie realizacji BO jest istotnym naruszeniem umowy społecznej, a także ustawy o samorządzie gmin oraz uchwał Rady Miasta. Należy niezwłocznie podjąć interwencję mającą na celu przywrócenie Budżetu Obywatelskiego w naszym Mieście.

Załączniki:

  1. Uchwała nr 808/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na 2021 rok wraz z uzasadnieniem: https://bip.zielonagora.pl/system/obj/68492_Uchwala_RIO_w_sprawie_projektu_budzetu_2021.pdf
  2. Uchwała Rady Miasta Zielona Góra: https://bip.zielonagora.pl/akty/0/11135/VIII_151_2019_3A_w_sprawie_wymagan_2C_jakie_powinien_spelniac_projekt_budzetu_obywatelskiego/
  3. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000130/T/D20180130L.pdf

Regionalna Izba Obrachunkowa – odpowiedź

Pytania radnych do BIP w sprawie BO:

1. https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/85/
2. https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/84/

Wojewoda Lubuski – odpowiedź

Projekt uchwały Rady Miasta Zielona Góra – wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego – druk nr 682

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2021/03/Druk-nr-0682.doc

Materiały prasowe

https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,26506464,zielona-gora-przegrywa-1-65-jako-jedyna-w-polsce-nie-robi-budzetu.html

https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,26352787,w-zielonej-gorze-jednak-bedzie-budzet-obywatelski-ruszy-pod.html