Zalewanie posesji przy ulicy Ignacego Domeyki

Wykonanie niezbędnej systemowej infrastruktury zabezpieczającej przed zalewaniem wodą opadową posesji przy ulicy Ignacego Domeyki w Zielonej Górze INTERPELACJA nr 32/DJL/2020 W związku z licznymi prośbami mieszkańców ul. Domeyki zwracam się z uprzejmą prośbą o wykonanie niezbędnej, systemowej infrastruktury zabezpieczającej posesje przy ul. Ignacego Domeyki w Zielonej Górze przed wodą opadową. Dowiedz się więcej…

Budowa dróg osiedlowych przy ul. Ignacego Domeyki oraz Henryka Arctowskiego

Budowy dróg osiedlowych przy ul. Ignacego Domeyki oraz Henryka Arctowskiego INTERPELACJA nr 1/DJL/2018 W ostatnich latach Jędrzychów znacznie się rozbudował. Wciąż przybywa nowych inwestycji. Osiedle Uczonych na Jędrzychowie jest aktualnie dużym placem budowy. Ulice Domeyki i Arctowskiego stanowią bardzo ważny ciąg komunikacyjny. Zapewniają dojazd do kolejnych ulic w głębi osiedla. Dowiedz się więcej…